Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2003
pátek, 21 leden 2011 08:38

Aktuality v nefrologii 2/2003

Editorial
Přehledné články
Rejekce alogenní transplantované ledviny (2002). Bioptické nálezy, jejich klasifikace, význam a
využití
P. Rossmann, J. Jirka

Originální práce
Možnost ovlivnění ischemicko-reperfuzního syndromu u ledvin z nebijícího dárce – experimentální
studie
V. Třeška, D. Hasman, J. Racek, O. Hes, V. Kuntscher, R. Šulc, J. Kobr, M. Čechura, B. Čertík

Konzervatívna liečba nefropatií – súčasný stav farmakoterapie
K. Gazdíková, P. Korecká, V. Špringer, A. Lehotská, F. Gazdík

Výběr z literatury
IgA nefropatie
K. Matoušovic
Postgraduální vzdělávání
Program Postgraduálního vzdělávání v nefrologii Subkatedry nefrologie IPVZ/IKEM (Podzim 2003)
V. Teplan

CONTENTS

Editorial
Review articles
Allogeneic Renal Transplant Rejection (2002). Biopsy Findings, their Classification, Relevance, and
Utilization
P. Rossmann, J. Jirka

Original papers
The Possibility of an Affect of the Ischemia-Reperfusion Syndrome in Kidneys from a Non-Heart-
Beating Donor (NHBD) – an Experimental Study
V. Třeška, D. Hasman, J. Racek, O. Hes, V. Kuntscher, R. Šulc, J. Kobr, M. Čechura, B. Čertík

Conservative Therapy of Nephropathies – Current Status of Pharmacotherapy
K. Gazdíková, P. Korecká, V. Špringer, A. Lehotská, F. Gazdík

A Selection of the Literature
IgA Nephropathy
K. Matoušovic

Postgraduate Education
Programme of Postgraduate Education in Nephrology By Sub-Chair of Nephrology, Postgraduate
Medical School/Inst Clin Exp Medicine (Autumn 2003)
V. Teplan

čtvrtek, 20 leden 2011 13:50

Aktuality v nefrologii 1/2003

Editorial
Prof. MUDr. Miro Mydlíkovi, DrSc. bylo 70
Originální práce
Adrenomedulin při fyziologickém těhotenství a preeklampsii
I. Ulman-Włodarz, F. Kokot, T. Irzyniec

Sérová koncentrace zinku u jedinců v časném stadiu po transplantaci ledviny
O. Schück, V. Teplan, I. Smrčková, P. Lepší, M. Štollová

Nutriční stav pacientů podstupujících dialýzu po dobu delší než 20 let
V. Savica, F. Ciolino, G. Gattarello, D. Santoro, G. Bellinghieri

Přehledné články
Renální funkce při srdečním selhání
A. Frangiosa, L. S. De Santo, M. Cirillo, A. Perna, M. Cotrufo, F. Rossi, N. G. De Santo

Vitamín D v prevencii a liečbě porúch bilancie minerálov u pacientov s chorobami obličiek
V. Spustová, R. Dzúrik

Interakce mezi systémy renina–ngiotensin a AGE-RAGE
A. Heidland, K. Šebeková, A. Klassen, U. Bahner
Imunoglobulin A, Tn antigen a IgA nefropatie

K. Matoušovic, L. Podracká, K. Konečný
3. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moryvy – Program
Rejstříky

CONTENTS

Editorial
Prof. Miro Mydlík, MD, DSc turned 70
Original papers
Adrenomedullin in Physiological Pregnancy and Preeclampsia
I. Ulman-Włodarz, F. Kokot, T. Irzyniec

Serum Zinc Levels in Individuals in the Early Post-renal Transplant Period
O. Schück, V. Teplan, I. Smrčková, P. Lepší, M. Štollová

Nutritional Status in Patients Dialyzed for more than 20 Years
V. Savica, F. Ciolino, G. Gattarello, D. Santoro, G. Bellinghieri

Review articles
Renal Function in Heart Failure
A. Frangiosa, L. S. De Santo, M. Cirillo, A. Perna, M. Cotrufo, F. Rossi, N. G. De Santo

Vitamin D in the Prevention and Treatment of Mineral Disbalance in Patients with Renal Disease
V. Spustová, R. Dzúrik

Interactions Between the Renin–Angiotensin and AGE-RAGE Systems
A. Heidland, K. Šebeková, A. Klassen, U. Bahner

Immune Globulin A, Tn Antigen and IgA Nephropathy
K. Matoušovic, L. Podracká, K. Konečný

3rd Symposium on Peritoneal Dialysis in Czech and Moravian Centres – Programme
Index