Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pátek, 30 listopad 2001 00:00

Veterinární lékař 3/2016

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL
František Jelínek............................................................................................................ 129

Původní články
Podmínky, preference a zkušenosti majitelů adoptovaných psů
Svatava Vitulová, Eva Voslářová, Vladimír Večerek............................................................. 137
Vliv povinného čipování na počty opuštěných psů v Děčíně
Jiří Žák, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová,Vladimír Večerek.................................................... 141
Překladové články
Dirofilarióza u psů – 3. část
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................. 147
Fotogalerie
Jejunum duplex
Zdeněk Valeš.................................................................................................................. 156
Abstrakta ze zahraničních časopisů...............................................................................158
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) představuje základní
principy strategie boje proti rezistenci k antimikrobikům
Marek Soph, Lucie Pokludová............................................................................................. 167
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Otrávená volně žijící zvířata v záchranných stanicích
Petr Stýblo....................................................................................................................... 169
Zoo Praha
Odchyt dikobrazů srstnatonosých (Hystrix indica) pro určení pohlaví
Roman Vodička................................................................................................................  171
Klinicko-patologické kasuistiky
Karcinom rete testis a tumor z Leydigových buněk u psa. Kasuistické sdělení
František Jelínek, Jan Hruška, Janka Hrušková, Hana Kozová,
Kristina Blatová, Vojtěch Gabriel......................................................................................... 175
Fatální echinokokóza u lemura tmavého (Eulemur macaco macaco)
Anna Zemanová, Lenka Chrastinová, Lucia Frgelecová, Lada Hofmannová............................... 184

 

Editorial
František Jelínek............................................................................................................... 129
Original papers
Conditions, preferences and experiences of adopters of shelter dogs
Svatava Vitulová, Eva Voslářová, Vladimír Večerek............................................................... 137
Effects of mandatory microchipping on numbers of abandoned
dogs in Děčín city
Jiří Žák, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová,Vladimír Večerek...................................................... 141
Translated works
Heartworm disease in dogs
Károly Vörös, Róbert Farkas...............................................................................................147
Photogalery
Jejunum duplex
Zdeněk Valeš.................................................................................................................. 156
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
OIE (World Organisation for Animal Health) represents a fundamental
principle of strategy to combat resistance to antimicrobial substances
Marek Soph, Lucie Pokludová........................................................................................... 167
Information from the Czech Association of the nature
Poisoned wildlive animals in rescue stations
Petr Stýblo..................................................................................................................... 169
Zoo Prague
Catching of  porcupines Hystrix indica species for sex identification
Roman Vodička............................................................................................................... 171
Clinicopathological case reports
Carcinoma of the rete testis and Leydig cell tumour in one dog. A case report
František jelínek, jan hruška, janka hrušková, hana kozová,
Kristina Blatová, Vojtěch Gabriel...................................................................................... 175
Fatal echinococcosis in black lemur (Eulemur macaco macaco)
Anna Zemanová, Lenka Chrastinová, Lucia Frgelecová, Lada Hofmannová............................ 184

Číst 11620 krát Naposledy změněno pondělí, 05 březen 2018 13:28