Tigis

čtvrtek, 12 srpen 2021 16:26

Fyziologie 1/2021

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1.

Přehledné články

Mourek J.
Mateřské mléko (Co většinou není v učebnicích) ............................................... 4

Ošťádal B.
Zamyšlení nad tradicemi české experimentální vývojov. kardiologie ................ 10

Kleinová L., Ouda L.
Patofyziologie Alzheimerovy-Fischerovy nemoci – historie
hypotéz až po současnost ................................................................................. 13

Z historie

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – významný francouzský fyziolog ................ 18

Zprávy ................................................................................................................. 22

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................. 1

Reviews

Mourek J.
Breast milk (What is usually not in textbooks) ...................................................... 4

Ošťádal B.
Reflections on the traditions of the Czech experimental developmental
cardiology ........................................................................................................... 10

Kleinová L., Ouda L.
Pathophysiology of Alzheimer‘s-Fischer disease – History
of hypotheses to the present .............................................................................. 13

From history

Novák J.
Étienne-Jules Marey (1830–1904) – prominent French physiologist ................. 18

News .................................................................................................................. 22.

 

Číst 3394 krát Naposledy změněno neděle, 15 květen 2022 13:47