Tigis

středa, 05 leden 2011 20:13

AVN_č.4/2010

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

OBSAH

Editorial .................................................................................................... 105
Obsah ...................................................................................................... 109
Doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu CKD-MBD:
komentovaný návod pro klinickou praxi
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (pracovní skupina) ............................................................... 113
Abstrakta
Medzinárodné nefrologické sympózium ....................................................... 129
Kazuistika
Využití vyšetøení mikrocirkulace pøístrojem LDLS
pro indikaci alprostadilu v léèbì nehojícího se
bércového defektu u transplantovaného pacienta
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Rozhovor ................................................................................................ 149
Pøedplatné ............................................................................................. 151
Pokyny autorùm ......................................................................................152

CONTENTS

Editorial ................................................................................................. 105
Contents .............................................................................,.................. 109
Recommendations
KDIGO recommendations focused on diagnosis
and treatment of CKD-MBD: commented
approach to clinical practice
Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá,
Vladimír Tesaø, Vladimír Teplan, Ondøej Viklický,
Jana Zahálková (working group) ................................................................ 113
Abstracts
International symposium of nephrology ...................................................... 129
Case report
Use of skin microcirculation examination in evaluation
of the effectiveness of alprostadil in the therapy of
non-healing skin ulcus cruris in kidney transplant recipient
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha,
Jakub Víšek, Luboš Sobotka .................................................................... 145
Interview ................................................................................................. 149
Subscription ........................................................................................... 151
Instruction to authors ............................................................................... 152

Číst 19053 krát Naposledy změněno čtvrtek, 06 leden 2011 19:27
Více z této kategorie: « Lorem Ipsum