Tigis

Bolest 3/2021
Bolest 3/2021

Bolest 3/2021 (1)

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 85

Obsah .......................................................................................................... 89

Původní práce

Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
Evaluácia bolesti a kvality života u seniorov v domácom
a v inštitucionálnom prostredí ........................................................................ 92

Přehledné články

Dušan Urgošík
Analgetická hypofyzektomie pomocí gama nože .......................................... 98

Nina Benáková
Bolest u kožních chorob ............................................................................... 103

Jitka Fricová
Osmiprocentní kapsaicin (Qutenza) v léčbě periferní
neuropatické bolesti – co je nového ve výzkumu
a v klinické praxi? .......................................................................................... 107

Roman Šmucler
Medicínsky nevysvětlené symptomy
v dutině ústní – MUOS ................................................................................... 111

Předplatné ...................................................................................................... 116

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta ............................................................................................... 85

Content ........................................................................................................... 89

Original paper

Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková, Andrea Obročníková
Evaluation of pain and quality of life in seniors
in the homeand institutional environments ...................................................... 92

Reviews

Dušan Urgošík
Analgesic hypophysectomy using a gamma knife .......................................... 98

Nina Benáková
Pain in skin disorders .................................................................................... 103

Jitka Fricová
8% Capsaicin (Qutenza) in the treatment of peripheral
neuropathic pain – what is new
in research and clinical practice .................................................................... 107

Roman Šmucler
Medically unexplained oral
symptoms – MUOS ........................................................................................ 111

Journal subscription ....................................................................................... 116