Tigis

AVN 3/2022
AVN 3/2022

AVN 3/2022 (1)

čtvrtek, 13 říjen 2022 10:22

AVN 3/2022

Napsal(a)

OBSAH

Editorial ..................................................................................................... 70

Obsah ........................................................................................................ 73

Přehledné články

Imunitní odpověď na COVID-19 u nemocných
po transplantaci ledviny
Ondřej Viklický, Mária Magicová, Ivan Zahrádka ....................................... 76

Český překlad a odborná validace integrovaného
dotazníku IPOS-renal (IPOS-r) zaměřeného
na paliativní péči v nefrologii
Zuzana Křemenová, Karolína Vlčková ........................................................ 80