Tigis

AVN 3/2023
AVN 3/2023

AVN 3/2023 (1)

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 73

Obsah .................................................................................................... 75

Přehledné články

Jaké aktuální změny chystá KDIGO iniciativapro oblast CKD-MBD?
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Ladislava Pavlíková, Roman Šafránek, Vladimír Palička
...................... 79

Recirkulace při hemodialýze
František Lopot ...................................................................................... 89

Adipocytokíny a interleukíny v kontexte vzniku
potransplantačného diabetes mellitus – výsledky našich analýz
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Marián Mokáň, Ivana Dedinská
....................................... 97

 Kazuistika

Kazuistika – špatně se mi dých.
Eva Němečková, Alena Malá, Sylvie Dusilová Sulková,
Roman Šafránek ................................................................................... 106

 

CONTENTS

Editorial ................................................................................................ 73

Contents ..................................................................................,........... 75

Reviews

What are KDIGO hot news in CKD-MBD?
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Ladislava Pavlíková, Roman Šafránek, Vladimír Palička
...................... 79

Recirculation in haemodialysis
František Lopot ...................................................................................... 89

Adiponektins and interleukins i the context
of posttransplant diabetes mellitus – results of our analyses
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová, Matej Vnučák,
Karol Graňák, Marián Mokáň, Ivana Dedinská
....................................... 97

Case report

Case report – I am short of breath
Eva Němečková, Alena Malá, Sylvie Dusilová Sulková,
Roman Šafránek .................................................................................... 106