Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2002
č. 4/2002

č. 4/2002 (1)

středa, 19 leden 2011 12:10

Aktuality v nefrologii 4/2002

EDITORIAL
Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc. – šedesátiletý
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
Hemoperfúzia paracetamolu – štúdia in vitro
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová

Antiproteinurický a metabolický účinek dlouhodobého podáváníketoanalog
esenciálních aminokyselin, ACE inhibitorů a blokátorů AT1 receptorů pro angiotensin
II u nemocných v chronické renální insuficienci
V. Teplan, O. Schück, O. Marečková, A. Knotek, J. Hajný, M. Horáčková, J. Skibová

Vývoj ročního přežívání renálních štěpů v letech 1991–2001.
Zkušenost jednoho centra
T. Reischig, P. Zemanová, K. Opatrný jun., V. Třeška, M. Bouda

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Mikroalbuminurie - podnět k sekundární prevenci nejen u nemocných s diabetem
V. Bartoš

Acidobazická rovnováha tělesných tekutin a její kvantitativní, fyzikálně-chemické
hodnocení
K. Matoušovic, V. Martínek, M. Kvapil

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL
Prof. Václav Monhart, MD, PhD turning sixty
ORIGINAL PAPERS
Paracetamol Hemoperfusion – an in Vitro Study
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová

The Antiproteinuric and Metabolic Effects of Long-term Administration of Ketoanalogs
of Essential Amino Acids, ACE Inhibitors and AT1 Angiotensin II Receptor Blockers in
Patients with Chronic Renal Insufficiency
V. Teplan, O. Schück, O. Marečková, A. Knotek, J. Hajný, M. Horáčková, J. Skibová

Development of the One-Year Survival Rates of Renal Grafts over the 1991-2001
Period.One-Center Experience
T. Reischig, P. Zemanová, K. Opatrný jun., V. Třeška, M. Bouda

REVIEW ARTICLES
Microalbuminuria – a Reason for Secondary Prevention not only in Diabetic Patients
V. Bartoš

The Acid Base Balance of Body Fluids and its Quantitative, Physico-Chemical
Evaluation
K. Matoušovic, V. Martínek, M. Kvapil

INFORMATIONS