Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2004
č. 2/2004

č. 2/2004 (1)

středa, 12 leden 2011 15:10

Aktuality v nefrologii 2/2004

Napsal(a)

Editorial

Farmakoterapie hemodialyzovaných nemocných ........................................... 45

Originální článek

Súčasný stav liečby pacientov v dialyzačnom programe
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
....................................... 49

Přehledné články

Poruchy metabolismu a funkce ledvin ve stáří
V. Teplan
................................................................................................... 55
Psychosociálne problémy a význam komunikácie sestry
u dialyzovaných pacientov
I. Gulášová
................................................................................................. 60

Osobní zprávy

K osmdesátinám profesora MUDr. Karla Opatrného st., DrSc.
J. Jirka
...................................................................................................... 66

Postgraduální vzdělání

Postgraduální vzdělávání v nefrologii
V. Teplan
.................................................................................................. 68

 

 

 

Editorial

Pharmacotherapy of the hemodialysis patient .............................................. 45

Original papers

State of the art in the management of the dialysis patient
K. Gazdíková, P. Korecká, A. Lehotská, F. Gazdík
...................................... 49

Review artcles

Metabolic disorders and renal function in old age
V. Teplan
.................................................................................................. 55
Psychosocial problems and the relevance of communication
on the part of the nurse for the dialysis patienti
I. Gulášová
............................................................................................... 60

Personal notes

Professor Karel Opatrný, Sr., has turned 80
J. Jirka
.................................................................................................... 66

Postgraduate education

Postgraduate education in nephrology
V. Teplan
................................................................................................. 68