Tigis

2/2010
2/2010

2/2010 (1)

úterý, 19 říjen 2010 09:16

Aktuality v nefrologii 02/2010

Napsal(a)

Editorial ................................................. ............................................ 37

Obsah ................................................. ........................................... .... 41

Původní práce
Terapeutická plazmaferéza v léčbě neurologických
onemocnění – vlastní zkušenosti
Miriam Lánská, Miloslav Vališ, Milan Bláha,
Blažena Strnadová, Jaroslav Malý ................................................... 44

Solubilní receptor pro konečné produkty pokročilé
glykace a matrix-metaloproteinázy v séru nemocných
po transplantaci ledviny
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Marta Kalousová,
Tomáš Zíma, Jelena Skibová, Ondřej Viklický .............................. 51

 Přehledné práce
Konzervativní léčení chronické renální
insuficience (CKD 4-5) u seniorů
Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková,
Josef Zadražil, Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Stanìk,
Ivo Valkovský, Olga Marečková, Vladimír Hanzal,
Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček,
Milena Štollová, Dana Sasaková ................................................ 59
 

Informace
Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010
k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní
na léčbu paliativní u pacientù v terminálním stavu,
kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli ........................................ 68


Předplatné ..................................................................................... 72

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................. 37

Contents ........................................................................................... 41
 

Original papers
Therapeutic plasmapheresis in the therapy
of neurological diseases – one center experience
Miriam Lánská, Miloslav Vališ, Milan Bláha,
Blažena Strnadová, Jaroslav Malý ................................................. 44
Soluble receptor for advances glycation
end products and matrix-metalloproteinases
in serum after renal transplantation
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Marta Kalousová,
Tomáš Zíma, Jelena Skibová, Ondřej Viklický ............................ 51

Reviews
Conservative managent of chronic renal
failure (CKD 4-5) in seniors
Vladimír Teplan, Otto Schück, Jan Malý, Miroslava Horáčková,
Josef Zadražil, Jan Hajný, Stanislav Šurel, Ivo Stanìk,
Ivo Valkovský, Olga Marečková, Vladimír Hanzal,
Andrzej Wiecek, Gabor Zakar, Pavol Dlhopolček,
Milena Štollová, Dana Sasaková ................................................. 59

Information
Consensus guidelines for the provision of palliative
care in patients with irreversible organ failure .......................... 68

Subscription .................................................................................. 72