Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2013
2/2013

2/2013 (1)

pondělí, 24 červen 2013 10:25

č. 2/2013

Editorial .......................................................................................................................................... 33

Přehledné články
Stanovení transportních charakteristik peritonea v klinické praxi
Barbora Szonowská ......................................................................................................................... 38

Aktuální KDIGO
Guidelines pro léčení anémie v historickém kontextu a se zřetelem k peritoneální dialýze
Sylvie Opatrná ................................................................................................................................. 45

Vybrané méně často se vyskytující peritonitidy u peritoneálně dialyzovaných pacientů
Vladimíra Bednářová, Doubravka Frausová, Martina Brejníková,
Zdenka Hrušková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ...................................................................................... 52

Výživa při chronickém onemocnění ledvin
Jan Vachek, Oskar Zakiyanov, Doubravka Frausová, Vladimír Tesař ..................................................... 59

Zprávy ............................................................................................................................................ 62
Rozhovor ........................................................................................................................................ 63
Informace ....................................................................................................................................... 66

CONTENTS

Editorial ......................................................................................................................................... 33

Reviews
Evaluation of peritoneal transport characteristics in clinical practice
Barbora Szonowská ........................................................................................................................ 38

Current KDIGO Guidelines for treatment of renal anemia
in historical context with respect to peritoneal dialysis
Sylvie Opatrná ................................................................................................................................. 45

Some of rare peritonitis in patients treated with peritoneal dialysis
Vladimíra Bednářová, Doubravka Frausová, Martina Brejníková,
Zdenka Hrušková, Vít Motáň, Vladimír Tesař ...................................................................................... 52

Nutrition in chronic kidney disease
Jan Vachek, Oskar Zakiyanov, Doubravka Frausová, Vladimír Tesař ..................................................... 59

News ............................................................................................................................................. 62
Interview ......................................................................................................................................... 63
Information ..................................................................................................................................... 66