Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2015
4/2015

4/2015 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 4/2015

Napsal(a)

Editorial...................................................................................................................117

Původní práce
Přežívání diabetiků v dialyzačním léčení
– role primární renální diagnózy. Národní studie u pacientů
v pravidelném dialyzačním léčení v České republice
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík.............................................................124

Přehledné články
Zhoubné nádory a chronické renální selhání
Petra Tesařová.......................................................................................................131

Polyomavirus BK infekce u pacientů po transplantaci ledviny
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman..............................................137

Guidelines
Doporučení ERBP (European Renal Best Practice)
pro klinickou praxi: Léčba pacientů s diabetem
a chronickým onemocněním ledvin ve stadiu CKD 3b
nebo vyšším (eGFR < 45 ml/min, resp. 0,75 ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík...............................................................................147

Rozhovor ............................................................................................................. 154
Zprávy ..................................................................................................................156
Rejstříky 2015.......................................................................................................157

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................117

Original Papers
The survival difference among diabetic patients
according to primary renal disease. National wide study
in chronic dialysis patients in the Czech Republic
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík .............................................................124

Reviews
Chronic renal failure and malignant tumors
Petra Tesařová.........................................................................................................131

Polyomavirus BK infection in patients after renal transplantation
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman ................................................137

Guidelines
Erbp (European Renal Best Practice) guideline for clinical practice: management
of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher
(egfr < 45 ml/min, resp. 0,75 Ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík................................................................................. 147

Interview..................................................................................................................154
News......................................................................................................................156
Index 2015...............................................................................................................157