Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2016
č. 1/2016

č. 1/2016 (1)

Obsah


Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák ............................................................................................................... 4


Laudatio
Václav Špičák ................................................................................................................ 5


Zamyšlení první dámy české klinické imunologie
Terezie Fučíková ............................................................................................................. 5

Původní práce
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh a léčbu pacientů po transplantaci ledviny
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek ........................................... 15

Farmakoterapie, Imunoterapie
Biosimilární infliximab v klinické laboratoři
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima .................................................... 23

Návrh standardu imunoglobulinové léčby nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience ................................................................... 29

Diagnostika a laboratotní technika
Imunologické aspekty a laboratorní diagnostika pertuse
Lenka Duchoňová ............................................................................................................. 33

KAZUISTIKA
Chladová kopřivka indukovaná včelím bodnutím
Milena Jeřábková .............................................................................................................. 42

Konference, kongresy
XXI. Dny RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 46

XXVII. Beskydské alergologické a imunologické dny v Malenovicích pod Lysou horou
Mořic Jurečka ................................................................................................................... 55

4. Evropský imunologický kongres 6.– 9. 9. 2015, Vídeň
Helena Tlaskalová ............................................................................................................. 58

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016 .................................................................... 60
XXI. Rožnovské alergologicko-imunologické dny ................................................................. 63
XXV. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie ........................................................ 65

 

Contens

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák .................................................................................................................. 4


Laudatio
Václav Špičák .................................................................................................................. 5

Message of the First Lady of the czech clinical immunology
Terezie Fučíková .............................................................................................................. 5

ORIGINAL PAPER
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for the course and treatment
of the patients after kidney transplantation
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek .......................................... 15

Pharmacotherapy, immunotherapy
Biosimilar infliximab in a clinical laboratory practice
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima
.................................................... 23


Proposal of the standard of immunoglobulin treatment of patients with antibody deficiencies
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience .................................................................. 29

Diagnostic and laboratory technique
Immunological aspects and laboratory diagnosis of pertussis
Lenka Duchoňová ............................................................................................................ 33

KAZUISTIKA
Cold urticaria after honeybee sting
Milena Jeřábková ............................................................................................................. 42

Conference, congress
21th Days of RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 46


27th Allergy and immunology days, Beskydy, Malenovice pod Lysou horou
Mořic Jurečka .................................................................................................................. 55


4th European congress of immunology Vienna 2015, September 6–9
Helena Tlaskalová ........................................................................................................... 58

Information
Future events 2016 .......................................................................................................... 60
21th Days of allergy and immunology Rožnov .................................................................... 63
25th Days of allergy and immunology Šumperk .................................................................. 65