Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2016
č. 3/2016

č. 3/2016 (1)

OBSAH

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................. 141
In memoriam MUDr. Jiří Režný ......................................................... 142

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Kožní choroby s účastí žírných buněk
Iveta Tomšíková ............................................................................. 149

Bronchopulmonální dysplasie a oxygenoterapie novorozenců –
následky a souvislosti
František Kopřiva ........................................................................... 153

Senzibilizace alergeny hmyzího jedu
Iveta Zdráhalová ............................................................................ 159

Role střevní bariéry, mikrobioty a imunitního systému
v patogenezi nekrotizující enterokolitidy
Štěpán Coufal, Alena Kokešová, Helena Tlaskalová-Hogenová,
Miloslav Kverka ............................................................................. 172

Astma v adolescenci
Martin Zápalka .............................................................................. 185

Česká stopa v gruzínských jeskyních
Ariana Lajčíková ........................................................................... 192

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Tisková zpráva Stallergenes Greer ................................................. 197

INFORMACE ........................................................................... 199

 

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................... 141
In memoriam MUDr. Jiří Režný ...................................................... 142

REVIEWS
Skin diseases in the presence of mast cells
Iveta Tomšíková .......................................................................... 149

Bronchopulmonary dysplasia and oxygen therapy
of newborn infants – the consequences for the life
František Kopřiva ........................................................................ 153

Sensibilisation by insect venom allergens
Iveta Zdráhalová ......................................................................... 159

Gut barrier, microbiota and immune system
in the pathogenesis of necrotizing enterocolitis
Štěpán Coufal, Alena Kokešová, Helena Tlaskalová-Hogenová,
Miloslav Kverka ......................................................................... 172

Asthma in adolescence
Martin Zápalka .......................................................................... 185

Czech vestige in the Georgian caves
Ariana Lajčíková ...................................................................... 192

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Press release Stallergenes Greer .............................................. 197

 

INFORMATION .................................................................. 199