Tigis

čtvrtek, 25 listopad 2010 13:06

Veterinární lékař 01/2008

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................3
OBROVSKOBUNĚČNÝ TUMOR KONCHY
U KOČKY
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTÁRNÍ NEOPLAZIE DOMÁCÍCH
MASOŽRAVCÙ
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................11
DYSPNOE U KOČKY A PSA, ZPÙSOBENÁ KARDIÁLNÍ
PŘÍČINOU
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNOE U PTÁKA
Michael Pees ..........................................................30
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................34
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ...........................................................38
Týrání? – No, dovolte!!
Eugenie Sychrovská ....................................................44
REJSTŘÍK 2007 .........................................................49


CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................3
GIANT CELL TUMOR OF BONE LOCATED IN THE
CONCHA OF A CAT
František Jelínek ......................................................5
MELANOCYTAR NEOPLASIAS IN DOMESTIC
CARNIVORES
Leopold Šaršon, Darina Šaršonová ......................................10
DYSPNEA IN A CAT AND DOG DUE TO CARDIAC
REASONS
Tony Glaus ............................................................24
DYSPNEA IN A BIRD
Michael Pees ..........................................................30
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................34
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ...........................................................38
Cruelty? – Excuse me?
Eugenie Sychrovská ....................................................44
INDEX 2007 ............................................................49

Číst 6901 krát Naposledy změněno čtvrtek, 25 listopad 2010 13:12