Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2005
středa, 12 leden 2011 08:42

Aktuality v nefrologii 1/2005

Editorial ....................................................................................................... 1

Originální práce

Hemoperfúzia amitriptylínu a nortriptylínu – štúdia in vitro
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová
..................................... 6
IgA v moči pacientů s IgA nefropatií – další pomůcka
v diagnostice této choroby
K. Matoušovic, K. Konečný, J. Novak, M. Tomana, J. Mestecky
...................... 11

Zpráva z kongresu

Renal Week 2004, American Society of Nephrology,
St. Louis, Missouri, USA, 29. 1.–1. 11. 2004
J. Eiselt
..................................................................................................... 18

Zprávy o knihách

NEFROLÓGIA (R. Dzúrik, M. Šašinka, M. Mydlík, L. Kovács)
K. Matoušovic
............................................................................................ 22

Postgraduální vzdělání

Subkatedra nefrologie IPVZ
Akce na první polovinu roku 2005
V. Teplan
................................................................................................... 23

Osobní zprávy

Spomienka na prof. MUDr. Alberta Válka, DrSc. po 10 rokoch
M. Mydlík, K. Derzsiová
.............................................................................. 26

Rejstřík ..................................................................................................... 28

 

 

 

Editorial ...................................................................................................... 1

Original papers

Hemoperfusion of amitriptyline and nortriptyline—an in vitro study
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová
.................................... 6
Urinary IgA in IgA nephropathy patients - a new finding which
support diagnosis of IgA nephropathy
K. Matoušovic, K. Konečný, J. Novak, M. Tomana, J. Mestecky
.................... 11

Congress News

Renal Week 2004, American Society of Nephrology,
St. Louis, Missouri, USA, 29. 1.–1. 11. 2004
J. Eiselt
.................................................................................................... 18

Book reviews

NEFROLÓGIA (R. Dzúrik, M. Šašinka, M. Mydlík, L. Kovács)
K. Matoušovic
........................................................................................... 22

Postgraduate education

Division of Nephrology, IPVZ
Events scheduled for the first 6 months of 2005
V. Teplan
................................................................................................. 23

Personal news

A reflection of Prof. Mudr. Alberta Válka, DrSc. After 10 years
M. Mydlík, k. Derzsiová
............................................................................. 26

Index ....................................................................................................... 28

úterý, 11 leden 2011 14:46

Aktuality v nefrologii 2_3/2005

Editorial ........................................................................................ 31

Originální práce

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Obrázky z minulosti československé a české nefrologie
J. Jirka
......................................................................................... 39
K histórii slovenskej nefrológie
R. Dzúrik, V. Spustová
................................................................... 41
B) Léčebné postupy u chorob ledvin
Renální odezva na podání antihypertenziv jednotlivých skupin
V. Monhart
.................................................................................... 43
Edémové stavy a jejich léčba diuretiky
O. Schück
..................................................................................... 47
Poruchy metabolismu kyseliny močové při nefropatiích.
Role v progresi a léčebná strategie
J. Žabka
........................................................................................ 49
Poruchy metabolismu lipoproteinů při nefropatiích. Role v progresi
a léčebná strategie
V. Tesař
........................................................................................ 52
Léčba nefropatií glukokortikoidy z pohledu nežádoucích účinků
I. Rychlík
....................................................................................... 57
Korekce poruch acidobázické rovnováhy (ABR) u akutních stavů
K. Matoušovic, O. Schück
.............................................................. 60
Léčba paraproteinémické nefropatie a primární amyloidózy ledvin
R. Ryšavá
..................................................................................... 62
Diagnostika a liečba porúch kostného metabolizmu
V. Spustová
................................................................................... 65

C) Spolupráce nefrologa s jinými specialisty při diagnostice
a léčbě chorob ledvin
Renální biopsie: dialog klinika a morfologa
P. Rossmann
................................................................................ 68
Pediatrická a internistická nefrológia – čo nás spája a čo nás
rozdeľuje
Ľ. Podracká, M. Šašinka
............................................................... 70
Etiologie, diagnostika a léčba urolitiázy (Aspekty urologické
a nefrologické)
K. Bartoníčková, M. Horáčková
...................................................... 73

Rola diabetológa a nefrológa v diagnostike a liečbe diabetickej choroby
obličiek
P. Ponťuch
.................................................................................. 79
Funkce ledvin, metabolismus a účinky léků ve stáří
V. Teplan
..................................................................................... 82
Nefrológ a kardiológ: liečba srdcového zlyhania
A. Okša
....................................................................................... 85
Těhotenství u žen s preexistujícím onemocněním ledvin
I. Rychlík
..................................................................................... 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists Now and in the Future
J. E. Hoffmann
............................................................................. 92

 

 

 

Editorial ...................................................................................... 31

Original papers

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Remembrance of the history of Czechoslovak and Czech nephrology
J. Jirka
....................................................................................... 39
To the history of Slovak nephrology
R. Dzúrik, V. Spoustová
............................................................... 41
B) Treatment of some renal diseases
Renal response to the antihypertensives of different types
V. Monhart
................................................................................. 43
Oedema and treatment by diuretics
O. Schück
.................................................................................. 47
Disturbances of uric acid metabolism in the renal disease.
Their role in a progression, and treatment strategy
J. Žabka
......................................................................................49
Disturbances of lipoproteid metabolism in the renal disease.
Thein role in a progression, and treatment strategy
V. Tesař
..................................................................................... 52
Treatment of nephropathies by glukocorticoids.
Their adverse effects.
I. Rychlík
.................................................................................... 57
Correction of acid base balance disturbances in intensive care
unit patiens.
K. Matoušovic, O. Schück
........................................................... 60
Treatment of paraproteinaemic nephropathy
and of primary amyloidosis the kidneys
R. Ryšavá
.................................................................................. 62
Diagnosis and treatment of uremic bone disease
V. Spoustová
............................................................................. 65

C) Colaboration between a nephrologist and other
specialist in diagnosis and treatment of the renal disease
Tenal biopsy. A dialog between the morphologist and the clinician.
P. Rossmann
............................................................................ 68
Paediatric and adult nephrology: accordances nad differences
L. Podracká, M. Šašinka
............................................................ 70
Aetiology, diagnosis and treatment of the urinary stones.
K. Bartoníčková, M. Horáčková
................................................... 73

Subscription .............................................................................. 77

Role of a diabetologist and a nephrologist in diagnosis
and treatment of the diabetic nephropathy.
P. Ponťuch
............................................................................... 79
Renal function, renal metabolism and drug administration
in the elderly.
V. Teplan
.................................................................................. 82
Nephrologist and cardiologist. Treatment of heart failure
in renal patiens.
A. Okša
................................................................................... 85
Pregnancy in women with the renal disease.
I. Rychlík
................................................................................. 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists
Now and in the Future
J. E. Hoffmann
......................................................................... 92