Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2006
úterý, 11 leden 2011 13:20

Aktuality v nefrologii 1/2006

Editorial ........................................................................................... 2

Originální článek

Klinický význam niektorých biochemických
markerov tubulárnej dysfunkcie
u chorých s analgetickou nefropatiou
A. Rajnič
......................................................................................... 7

Zprávy ze světa

Alabamská univerzita v Birminghamu
K. Matoušovic, J. Městecký
............................................................ 15

Kostně-cévní choroba, změna amerického postoje
k cévním přístupùm pro dialýzu
a budoucnost náhrady funkce ledvin.
Postřehy z Renal Week 2005,
American Society of Nephrology,
Filadelfie, Pensylvánie, USA, 7.–13. 11. 2005
J. Eiselt
........................................................................................ 18

Informace o odborných akcích v roce 2006 ....................................... 23

Rejstřík ........................................................................................ 27

 

 

 

Editorial ......................................................................................... 2

Original paper

Clinical relevance of some biochemical markers of tubular
dysfunction in patients with analgesic nephropathy
A. Rajnič
....................................................................................... 7

Rewievs from the world

University of Alabama at Birmingham
K. Matoušovic, J. Městecký
.......................................................... 15

Osteovascular disease, a change in the US attitude to vascular
access for dialysis and the future of renal replacement therapy
American Society of Nephrology, Philadelphia, Pennsylvania,
USA, 7.–13. s11. 2005
J. Eiselt
...................................................................................... 18

Information of Scientific Events in 2006 .......................................... 23

Index .......................................................................................... 27

úterý, 11 leden 2011 10:47

Aktuality v nefrologii 03/2006

Editorial ....................................................................................................61
Obsah ..................................................................................................63
Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia
v Slovenskej republike
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš ...................................................66
Poruchy hospodaøení s vodou a sodíkem:
dehydratace, hyperhydratace a dysnatrémie
K. Matoušovic .........................................................................................73
Editorial ................................................................................................61
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš .........................................................66
K. Matoušovic .......................................................................................73
CONTENTS
Editorial ...............................................................................................61
M. Mydlík, V. Spustová, M. Demeš .......................................................66
K. Matoušovic .....................................................................................73
úterý, 04 leden 2011 09:35

Aktuality v nefrologii 04/2006

Editorial .................................................................................................101
Obsah .....................................................................................................105
Aktuální téma
Registr dialyzovaných pacientù v Èeské republice
– ano nebo ano!
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková .........................................108
Pùvodní práce
Mutaèní analýza u pacientù
s Gitelmanovým syndromem
J. Reiterová, R. Ryšavá, M. Urbanová, J. Štekrová,
M. Merta, O. Schück, V. Tesaø .......................................................... 112
Editorial ........................................................................................101
Aktuální téma
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková .........................................108
Původní práce
M. Merta, O. Schück, V. Tesař .................................................... 112
Přehledné práce
M. Horáčková, R. Šafářová ........................................................... 118
J. Maňák, R. Mottl, L. Sobotka ......................................................128
J. Beran, S. Dusilová Sulková ........................................................134
Aktuální téma
J. Wirth .......................................................................................139
Informace ....................................................................................142
CONTENTS
Editorial ......................................................................................101
Up-to-date subject
I. Rychlík, F. Lopot, S. Dusilová Sulková ........................................108
Original papers
M. Merta, O. Schück, V. Tesař ................................................... 112
Review papers
M. Horáčková, R. Šafářová ......................................................... 118
J. Maňák, R. Mottl, L. Sobotka ....................................................128
J. Beran, S. Dusilová Sulková ......................................................134
Up-to-date subject
J. Wirth .....................................................................................139
Informations ...............................................................................142