Tigis

č. 1/2009
č. 1/2009

č. 1/2009 (1)

pondělí, 29 listopad 2010 12:06

DMEV č. 1/2009

Napsal(a)

EDITORIAL ....................................................... 1
OBSAH

DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
.... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
.................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
....................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
...................................... 23

VÝŽIVA
Jan Kvíčala
Význam selenu, stav a příjem selenu u jednotlivce i populace –
způsoby určování, výhody, chyby
................................ 29
ZPRÁVY
Společný den České endokrinologické společnosti
a České společnosti klinické biochemie
......................... 39
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ............................ 48
REJSTŘÍKY 2008 ................................................. 52
PŘEDPLATNÉ ..................................................... 55
POKYNY PRO AUTORY .............................................. 56

CONTENTS
EDITORIAL
...................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tomáš Edelsberger
Perspektivy farmakoterapie diabetu 2. typu: Inhibitory SGLT2
... 9
Luboslav Stárka
Diabetes mellitus 3. typu??
................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Luboslav Stárka
Estetrol
...................................................... 21
Libuše Srbová
Lymfocytární hypofyzitida
..................................... 23
NUTRITION
Jan Kvíčala
Importance of selenium, status, and intake by individuals and populations
– methods of detection, advantages, objections
................ 29
NEWS
Joint meeting of Czech endocrine society
and Czech Society of Clinical Biochemistry
.................... 39
INFORMATIONS
Future international and national actions ..................... 48
INDEX 2008 .................................................... 52
SUBSCRIPTION .................................................. 55
INSTRUCTION FOR AUTHORS ....................................... 56