Tigis

AVN 1/2017
AVN 1/2017

AVN 1/2017 (1)

Editorial............................................................................................................................ 1

7. edukační sympozium České nefrologické společnosti,
Brodovy dny, Ústí nad Labem, 6.–7. dubna 2017.................................................................. 6

Doporučený postup

Doporučení ERBP (European Renal Best Practice)
pro klinickou praxi: Péče o starší pacienty s chronickým onemocněním ledvin
ve stadiu CKD 3b nebo vyšším (eGFR < 45 ml/min, resp. 0,75 ml/s)
Vojtěch Petr, Ivan Zahrádka, Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík...................................... 13

Přehledné články

Geneze složení dialyzačního roztoku
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič......................................................... 26
Kardiorenální syndrom – nová klasifikace?
Jan Opatrný, Karel Matoušovic, Sylvie Opatrná, Richard Rokyta......................................... 34

Rozhovor......................................................................................................................  40
Zprávy........................................................................................................................... 43

 

Editorial.......................................................................................................................... 1

7th Educational Sympozium of Czech Nephrology Society,
Brodovy dny, Ústí nad Labem, 6.–7. april 2017................................................................... 6

Guidelines

ERBP Clinical Practice Guideline on management of older patients with chronic
kidney disease stage 3b or higher eGFR < 45ml/min/1.73 m2)
Vojtěch Petr, Ivan Zahrádka, Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík...................................... 13

Reviews

Genesis of dialysis solution composition
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič......................................................... 26
Cardio-renal syndrome – new classification?
Jan Opatrný, Karel Matoušovic, Sylvie Opatrná, Richard Rokyta......................................... 34
Interview........................................................................................................................ 40
News............................................................................................................................ 43