Tigis

úterý, 16 listopad 2010 10:42

Aktuality v nefrologii 01/2009

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
OBSAH

Editorial ..................................................................2
Obsah ......................................................................9

Původní práce
Ztráta denního rytmu sekrece fosfátů slinami
u hemodialyzovaných pacientů.
Důsledky pro hyperfosfatémii
Vincenzo Savica, Lorenzo A Calò,
Paolo Monardo, Domenico Santoro,
Rodolfo Savica, Guido Bellinghieri ........................................13
Pohybová rehabilitace při hemodialýze
– praktické zkušenosti
Andrea Mahrová, Václav Bunc,
Valerián Panáček, Jitka Prajsová ..........................................16

Edukační rubrika
Přehledné práce
História udelenia čestného titulu
„Doctor honoris causa“ Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach z pohladu nefrológie
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Július Vajó ......................... 25
Osa ledvina – kost – céva
Gérard M. London ..........................................................30
Rozhovor ..................................................................37
Rejstříky 2008 ............................................................41
Dialysis: The Yellow pages.................................................


CONTENTS

Editorial ..................................................................2
Contents ...................................................................9

Original papers
Loss of acrophase in the circadian rhythm
of salivary phosphate secretion in hemodialysis
patients. Implications for hyperphosphatemia
Vincenzo Savica, Lorenzo A Calò,
Paolo Monardo, Domenico Santoro,
Rodolfo Savica, Guido Bellinghieri ........................................13
Exercise rehabilitation during
hemodialysis – clinical experience
Andrea Mahrová, Václav Bunc,
Valerián Panáček, Jitka Prajsová .........................................16


Educational section
Reviews
The history of awarding honorary title
„Doctor honoris causa“ of Šafárik university
in Košice from nephrology point of view
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová, Július Vajó ......................... 25
The Kidney – Bone – Vascular Axis
Gérard M. London ..........................................................30
Interwiew .................................................................37
Indexes 2008 ..............................................................41
Dialysis: The Yellow pages..................................................
Číst 12981 krát Naposledy změněno úterý, 16 listopad 2010 10:48