Tigis

pondělí, 09 prosinec 2019 08:46

AVN 4/2019

Editorial

Editorial ...................................................................................................................................................... 121

Obsah ........................................................................................................................................................ 123

Přehledné články

Miniinvazivní endovaskulární intervencena dialyzačních zkratech
Jan Kaván, Patrik Matras, Andrea Burgetová,Lukáš Lambert ................................................................... 126

Nefrotoxicita takrolimu a její vztah k aktivaci BK virupo transplantaci ledviny
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková,Kamil Žamboch, Jiří Orság,
Miroslav Hrubý,Josef Zadražil, Margita Bartková ...................................................................................... 133

Hemolyticko-uremický syndróm v kontexte obličkovéhoHemolyticko-uremický syndróm
v kontexte obličkovéhopoškodenia – prierez z jedného regiónu Slovenska
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Anna Maňková,Júlia Kvaššayová, Miloš Jeseňák .................... 144

Sérové koncentrace indoxyl sulfátu (reprezentantauremických malomolekulárních toxinů
vázanýchna proteiny) a možnosti jejich ovlivnění: vlastnípozorování a přehled literatury
Adéla Tomášová, Radomír Hyšpler, Alena Tichá,Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Alena Malá,Magdalena Mokrejšová, Vladimír Palička,Ladislava Pavlíková, Zdeněk Zadák ...................... 149

Zprávy ......................................................................................................................................................... 156

Rejstříky 2019 ............................................................................................................................................. 161

Pokyny autorům .......................................................................................................................................... 164

 

 

 Editorial

Editorial ....................................................................................................................................................... 121

Contents ...................................................................................................................................................... 123

Reviews

Miniinvasive endovascular interventionon dialysis fistula
Jan Kaván, Patrik Matras, Andrea Burgetová,Lukáš Lambert .................................................................... 126

Nephrotoxicity of tacrolimus and its relation to BK virusactivation after kidney transplantation
Karel Krejčí, Tomáš Tichý, Jana Bednaříková,Kamil Žamboch, Jiří Orság, Miroslav Hrubý,
Josef Zadražil, Margita Bartková ................................................................................................................. 133

Hemolytic-uremic syndrom in the context of renalHemolytic-uremic syndrom in the context
of renalprognosis-cross-section from one Slovak region
Miroslava Brndiarová, Magda Antonyová, Anna Maňková,Júlia Kvaššayová, Miloš Jeseňák .................... 144

Serum concentrations of indoxyl sulfate(the representative of uremic low molecular toxin
boundto protein) and its possible influence: own observationand literature overview
Adéla Tomášová, Radomír Hyšpler, Alena Tichá,Sylvie Dusilová Sulková, Roman Šafránek,
Alena Malá,Magdalena Mokrejšová, Vladimír Palička,Ladislava Pavlíková, Zdeněk Zadák ...................... 149

News ........................................................................................................................................................... 156

Index 2019 .................................................................................................................................................. 161

Instruction for authors ................................................................................................................................. 164

 

 

 

Číst 7446 krát Naposledy změněno pondělí, 09 prosinec 2019 17:58