Tigis

středa, 16 září 2020 16:00

Bolest 3/2020

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

 OBSAH

Editorial
Richard Rokyta .........................................................................................................73

OBSAH .....................................................................................................................75

 Přehledné články

Jitka Fricová
Úskalí léčby chronické bolesti opioidními a neopioidními analgetiky ...................... 79

Jiří Slíva
Fixní kombinace paracetamol + ibuprofen ............................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
Obecné zásady diagnostiky a léčby neuropatické
bolesti se zaměřením na využití opioidů .................................................................. 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodální pooperační analgezie ......................................................................... 96

Kazuistika

Dagmar Brančíková
Individualizace léčby průlomové bolesti – kazuistika onkologické pacientky .......... 103

Dopis redakci

Nataša Popperová
Srovnání české a britské algeziologie – zkušenosti z klinické praxe ........................ 106

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 110
Předplatné .................................................................................................................. 111
Pokyny autorům .......................................................................................................... 112

 

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta ......................................................................................................... 73
Content ..................................................................................................................... 75

Reviews

Jitka Fricová
The difficulties of chronic pain treatment with
opioid and non-opioid analgesics ............................................................................... 79

Jiří Slíva
A fixed combination of paracetamol and ibuprofen ..................................................... 83

Blanka Adamová, Eva Vlčková
General principles of diagnosis and treatment
of neuropathic pain focused on the opioid use ........................................................... 88

Eva Uchytilová, Petr Píza, Eva Kieslichová
Multimodal postoperative analgesia ............................................................................ 96

Case report

Dagmar Brančíková
Personification of the treatment breakthrough pain
- a case report patient with malignant dissease .......................................................... 103

Letter to the editor

Nataša Popperová
The comparison of Czech and British algesiology
- experiences from clinical practice .............................................................................. 106

Informations

Itinerary of scientific events .......................................................................................... 110

Journal subscription .................................................................................................. 111

Instruction for authors ............................................................................................... 112

 

 

 

Číst 2085 krát Naposledy změněno středa, 16 září 2020 18:57