Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
30. 1. 2011 12:46

Psychiatrie 1/1997

Napsal(a) 
Rate this item
(0 hlasů)

Editorial

Původní práce

J. Libiger, K. Kupka, J. Masopust
Vyšetření regionální mozkové perfuze pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT) v psychiatrii

Přehledné články

L. Motlová
Serotoninergní systém u schizofrenie a možnosti testování jeho aktivity

K Nešpor
Nejčastější chyby při léčbě návykových nemocí

J. Volavka
Mravní vědomí, násilí a závažné duševní onemocnění

Výzkumné zprávy

C. Škoda, P. Baudiš, E. Dragomirecká a kol.
Katamnestické přešetření pražské sestavy mezinárodní průzkumné studie schizofrenie čtvrt století po zařazení - I. Historický přehled

Zprávy

R. Balon
Americká Společnost  Klinické Psychofarmakologie (ASCP)
M. Kaluš
Přečetli jsme za Vás

Nové knihy

Informace

CONTENTS

Editorial

Original papers

J. Libiger, K Kupka, J. Masopust
The Evaluation of Regional Cerebral Blood Flow by Single Photon Emission Tomography (SPECT) in Patients with Psychiatric Disorders

Reviews

L. Motlová
Serotonergic System in Schizophrenia and Possible Evaluations of its Acitivity

K. Nešpor
The Most Common Errors in Treating Addictions

J. Volavka
Moral Sense, Violence, and Serious Mental Illness

Research reports

C. Škoda, P. Baudiš, E. Dragomirecká et al.
The Prague Sample of the International Pilot Study of Schizophrenia - a Follow-up Reassessment a Quarter of a Century Later: Part One-Historical Overview

Communications

R. Balon
American Society for clinical Psychopharmacology (ACSP)
M. Kaluš
We have read for you

New books

Information

Last modified on 23. 2. 2011 13:53