Tigis

úterý, 19 říjen 2010 08:15

Aktuality v nefrologii 04/2009

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Informace
10. postgraduální kurz ...............................................141
Obsah ................................................................143
Původní práce
Subklinická akutní rejekce představuje riziko
pro ztrátu transplantované ledviny
Ivo Matl, Eva Honsová, Ondřej Viklický ...............................147
Terapeutická plazmaferéza a specifičtìjší metody
extrakorporální eliminace cholesterolu
Milan Bláha, Martin Blažek, Vladimír Bláha,
Melanie Cermanová, Stanislav Filip, Ctirad Andrýs,
Miriam Lánská, Jaroslav Malý .........................................154

Přehledné práce
Co přinášejí nová KDIGO doporučení
pro diagnostiku a léčbu kostní a cévní
nemoci (CKD-MBD) v nefrologii? – část 1
Sylvie Dusilová Sulková ..............................................159
Kazuistika
Kalcifylaxe - popis případu a rozbor problematiky
Božena Hájková .......................................................169
Laudace
Prínos jubilanta profesora MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc.,
pre rozvoj odboru nefrológia
Miroslav Mydlík ......................................................172
Rozhovor .............................................................174
Rejstříky 2009 .......................................................177
Informace
33. kongres České nefrologické společnosti .......................... 181

Yellow pages .........................................................183

CONTENTS

Announcement
10th Postgraduate course .............................................141
Contents .............................................................143
Original papers
Subclinical acute rejection may be a risk
for transplanted kidney graft loss
Ivo Matl, Eva Honsová, Ondřej Viklický ...............................147
Therapeutic plasmapheresis and more specific methods
of extracorporeal LDL-cholesterol elimination
Milan Bláha, Martin Blažek, Vladimír Bláha,
Melanie Cermanová, Stanislav Filip, Ctirad Andrýs,
Miriam Lánská, Jaroslav Malý .........................................154


Reviews
New KDIGO practical guidellines
on CKD-MBD: what they tell us?
– part 1
Sylvie Dusilová Sulková ..............................................159
Case report
Calciphylaxis – a case report and review of the topic
Božena Hájková .......................................................169
Laudation
Prínos jubilanta profesora MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc.,
pre rozvoj odboru nefrológia
Miroslav Mydlík ......................................................172
Interview ............................................................174
Indexes 2009 .........................................................177
Announcement
33rd Congress of Czech Society of Nephrology ........................ 181

Yellow pages .........................................................183

Instruction to authors ...............................................182
Subscription .........................................................183

Číst 11696 krát Naposledy změněno úterý, 23 listopad 2010 11:08