Tigis

AVN supplementum 1/2018
AVN supplementum 1/2018

AVN supplementum 1/2018 (1)

AVN supplementum 1/2018

Editorial....................................................................................................................1
Program....................................................................................................................7
Abstrakta.................................................................................................................15
Postery....................................................................................................................26
Doporučený postup
Komentář k nové verzi doporučení KDIGO pro diagnostiku a léčbu minerálové
a kostní poruchy při chronickém onemocnění ledvin (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček......................39
Rejstřík autorů........................................................................................................46

 

Editorial...................................................................................................................1
Programme.............................................................................................................7
Abstracts................................................................................................................15
Posters...................................................................................................................26
Guidelines
Comments on the new version of KDIGO clinical guidelines and recommendations
for diagnosis and treatment of mineral and bone disorder associated with chronic
kidney disease (CKD-MBD)
Petr Táborský, František Švára, Sylvie Dusilová Sulková, Petr Bubeníček.....................39
Index of authors....................................................................................................46