Tigis

AVN 2/2018
AVN 2/2018

AVN 2/2018 (1)

AVN 2/2018

Editorial............................................................................................................41
Přehledné články
„Revival“ domácí hemodialýzy
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integrace podpůrné péče do standardní péče o nefrologické pacienty
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Péče o těhotné s nefropatiemi z pohledu porodníka
Michal Koucký....................................................................................................64
Těhotenství u nemocných s chronickým onemocněním ledvin a na dialýze
Silvie Rajnochová Bloudíčková...............................................................................68
Rozhovor...........................................................................................................73
Předplatné.........................................................................................................75
Pokyny autorům................................................................................................76

 

 

Editorial.............................................................................................................41
Reviews
„Revival“ of home hemodialysis
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič..............................................46
Integration of renal supportive care into standard nephrology care
Barbora Szonowská.............................................................................................56
Obstetric care for pregnant women with nephropathy
Michal Koucký....................................................................................................64
Pregnancy in chronic kidney disease and dialysis patients
Silvie Rajnochová Bloudíčková..............................................................................68
Interview..........................................................................................................73
Journal subscription.........................................................................................75
Instructions for authors.....................................................................................76