Tigis

Psychiatrie 4/2019
Psychiatrie 4/2019

Psychiatrie 4/2019 (1)

středa, 11 prosinec 2019 13:45

Psychiatrie 4/2019

Napsal(a)

Psych 4 19 obalka 400

 

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI ............................................................................ 162

OBSAH .............................................................................................................. 165

PŮVODNÍ PRÁCE

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS): prevalence, disabilitaa
absence léčby duševních onemocnění v obecné české populaci ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák

Příznaky deprese u starších lidí v šesti městech České republiky .................... 172

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditorně evokované stabilní odpovědi (ASSR) u afektivních poruch .............. 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis L.)
a jeho účinky na nervový systém ...................................................................... 183

VZDĚLÁVÁNÍ

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
Využití virtuální reality v psychiatrii ................................................................... 188

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidon: profil antipsychotika druhé generace .............................................. 197

ZPRÁVY ........................................................................................................... 205

NOVÉ KNIHY ................................................................................................... 210

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ............................................................................... 210

REJSTŘÍKY 2019 ............................................................................................. 211

 

 

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................... 161

SOCIAL EVENTS ............................................................................................. 162

CONTENTS ...................................................................................................... 165

ORIGINAL PAPERS

Karolína Mladá, Pavla Čermáková, Tomáš Formánek, Petr Winkler
The CZEch Mental health Study (CZEMS):
prevalence, disabilityand treatment
gap in people with mental disordersin Czech general population ..................... 167

Pavla Čermáková, Hynek Pikhart, Vendula Machů,
Růžena Kubínová, Martin Bobák
Depressive symptoms in older adults in six towns of Czechia .......................... 172

REVIEWS

Vojtěch Viktorin, Tomáš Páleníček
Auditory evoked steady-state responses (ASSR) in affective disorders ........... 178

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
and its effectson the nervous system ................................................................ 183

CME

Lukáš Hejtmánek, Iveta Fajnerová
The use of virtual reality in psychiatry ............................................................... 188

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLO GICALSOCIETY

Pavel Mohr, Jiří Masopust
Lurasidone: a profile of the second-generation antipsychotic ........................... 197

NEWS ................................................................................................................ 205

NEW BOOKS .................................................................................................... 210

WE HAVE READ FOR YOU ............................................................................. 210

INDEX 2019 ...................................................................................................... 211