Tigis

Bolest 2/2021
Bolest 2/2021

Bolest 2/2021 (1)

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Obsah ............................................................................................................ 49

Přehledné články

Hana Matějovská Kubešová
Chronická bolest ve stáří .............................................................................. 53

Jan Procházka
COVID-19 a jeho vliv na bolest ..................................................................... 59

Michal Ryzí
Bolesti hlavy a epilepsie................................................................................ 65

Iva Holmerová, Anna Beránková
Bolest u dospělých a starších lidí s mentálním postižením .......................... 72

Dopis redakci

František Neradilek
Recenze knihy Bolest v psychiatrii ............................................................... 80

Zprávy

Ceny SSLB ČLS JEP za publikace .............................................................. 80

Schůze výboru SSLB 14. 5. 2021 Praha ..................................................... 81

Předplatné ................................................................................................... 83

Pokyny autorům ........................................................................................... 84

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .............................................................................................. 45

Content ........................................................................................................... 49

Reviews

Hana Matějovská Kubešová
Chronic pain in aged patients ......................................................................... 53

Jan Procházka
COVID-19 and its impact on pain ................................................................... 59

Michal Ryzí
Headaches and epilepsy ................................................................................ 65

Iva Holmerová, Anna Beránková
Pain in adults and the elderly with mental disabilities .................................... 72

Letter to the editor

František Neradilek
Review of the book Pain in Psychiatry ........................................................... 80

News

The prices of Czech Pain Society for the publications .................................. 80

The board meeting of Czech Pain Society 14. 5. 2021 Praha ...................... 81

Journal subscription ...................................................................................... 83

Instruction for authors ................................................................................... 84