Tigis

AVN 4/2022
AVN 4/2022

AVN 4/2022 (1)

čtvrtek, 08 prosinec 2022 11:41

AVN 4/2022

Napsal(a)

AVN 4 2022 obalka

AKTUALITY V NEFROLOGII 4/2022

EDITORIAL ...................................................................... 105

OBSAH ............................................................................ 109

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Selektivní antagonista mineralokortikoidního
receptoru – nová naděje pro pacienty
s diabetickým onemocněním ledvin
Vladimír Tesař .................................................................. 112

Časté problémy ve farmakoterapii v kontextu
onemocnění ledvin – zaměřeno na psychofarmaka
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger
  ...................................................................116

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů
a internistů s nefrology v péči o nemocné
s chronickým onemocněním ledvin
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík
 ............................................................... 125

ZPRÁVY

Kam jsme pokročili v roce 2022? 1. kongres
České nefrologické společnosti
Jarmila Škubová ............................................................ 134

Odborníci se v Olomouci věnovali
moderní léčbě selhání ledvin
David Vondruška .......................................................... 136

REJSTŘÍKY 2022 ......................................................... 138

PŘEDPLATNÉ .............................................................. 140

 

EDITORIAL ................................................................... 105

CONTENTS .................................................................. 109

REVIEWS

Selective antagonist of mineralocorticoid
receptor – new hope for patients with
diabetic kidney disease
Vladimír Tesař ............................................................... 112

Common problems in pharmacotherapy related
to kidney diseases - focused on psychotropic medication
Jan Vachek, Kateřina Oulehle, Oskar Zakiyanov,
Jan Hartinger .................................................................
116

REVIEWS

Expert opinion on the cooperation of diabetologists
and internists with nephrologists in the care
of patients with chronic kidney diseases
Ondřej Viklický, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ivan Rychlík, Martin Prázný, Richard Češka,
Martin Haluzík ..............................................................
125

NEWS

2022 where we are now?
39th Congress of the Czech Society of Nephrology
Jarmila Škubová ........................................................... 134

Experts pushed ahead modern treatment
of renal kidney failure in Olomouc
David Vondruška .......................................................... 136

INDEX 2022 ................................................................. 138

JOURNAL SUBSCRIPTION ........................................ 140