Tigis

AVN 1/2023
AVN 1/2023

AVN 1/2023 (1)

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................... 3

Přehledné články

Ketoanaloga esenciálních aminokyselin
v konzervativní léčbě chronického onemocnění
ledvin (CKD) u seniorů vysoké věkové kategorie (80-95 let)
Vladimír Teplan ..................................................................................... 6

Národný indukčný imunosupresívnyprotokol – multicentrická analýza
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Igor Gaľa,
Michaela Chrapeková, Andrea Bystričanová,
Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Zuzana Žilinská, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská
........................................................................................ 18

Kalcimimetika v léčbě SHPT – srovnání benefitu
léčby perorální a parenterální lékové formy
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek
...................................................................................... 27

Předplatné ............................................................................................... 36

 

Contents

Editorial ................................................................................................ 1

Contents .............................................................................................. 3

Reviews

Keto amino acids in conservative
management of chronic kidney disease (CKD)
at high aged seniors (85 - 95 years)
Vladimír Teplan ....................................................................................... 6

The national induction immunosuppresion protocol –
multicenter study
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Igor Gaľa,
Michaela Chrapeková, Andrea Bystričanová,
Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Zuzana Žilinská, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská...................................................................................... 18

Calcimimetics in the pharmacotherapy of secondary
hyperparathyroidism - the choice between peroral and
parenteral dosage form
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek..................................................................................... 27

Journal subscription ............................................................................... 36