Tigis

AVN 2/2023
AVN 2/2023

AVN 2/2023 (1)

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 37

Obsah .................................................................................................... 41

Přehledné články

Alternativní a nestandardní žilní přístupy
pro dialyzační léčbu
Pavel Michálek, Jan Kaván, Lukáš Lambert, Jan Malík,
Radka Lainková, Tomáš Brožek
............................................................. 44

 

Potransplantačný diabetes mellitus po transplantácii
obličky a transplantácii pečene
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská....................................................................................... 52

Akutní poškození ledvin u COVID-19 pozitivních pacientů
a stanovení možných rizikových faktorů rozvoje AKI
Darja Krusová ........................................................................................ 57

Chronické onemocnění ledvin a kouření
Kamila Zvolská, Alexandra Pánková, Eva Králíková ............................ 65

 

Zprávy .................................................................................................. 70

Předplatné .......................................................................................... 72

CONTENTS 

Editorial .............................................................................................. 37

Contents ............................................................................................ 41

Reviews

Alternative and non-standard vascular accessfor dialysis
Pavel Michálek, Jan Kaván, Lukáš Lambert, Jan Malík,
Radka Lainková, Tomáš Brožek ......................................................... 44

Post-transplant diabetes mellitus after kidney
transplantation and liver transplantation
Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská................................................................................... 52

Acute kidney damage in COVID-19 positive patients and
determination of possible risk factors for the
development of AKI
Darja Krusová ..................................................................................... 57

Chronic kidney disease and smoking`
Kamila Zvolská, Alexandra Pánková, Eva Králíková .......................... 65

News ................................................................................................... 70

Journal subscription ................................................................... 72