Tigis

AVN 4/2023
AVN 4/2023

AVN 4/2023 (1)

OBSAH

 

Editorial .................................................................................................... 109

Obsah ........................................................................................................ 111

Přehledné články

Sleeve gastrektomie u pacientů s chronickým
onemocněním ledvin stadia 4 a 5
Pavel Navrátil, Pavel Navrátil st., Sylvie Dusilová Sulková,
Michaela Matysková Kubišová, Jaroslav Pacovský,
Roman Šafránek, Igor Guňka .................................................................... 115

IgG4-asociované onemocnění ledvin
Silvie Rajnochová Bloudíčková .................................................................. 121

Přehledné články

Extracelulárna DNA ako potenciálny marker
poškodenia obličiek
Alexandra Gaál Kovalčíková, Ľudmila Podracká ........................................ 125

Protilátky proti non HLA antigenům a jejich
význam v transplantačních reakcích
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ......................................................... 131

Rozhovor

MUDr. Magdaléna Mokrejšová .................................................................... 136

Informace

Pozvání na 25th Prague Nephrology
Winter School, 26. 1. – 27. 1. 2024............................................................... 138

Rejstříky 2023 ......................................................................................... 139

 

CONTENT

 

Editorial ........................................................................................................ 109

Contents ....................................................................................................... 111

Reviews

Sleeve gastrectomy in patients with chronic
kidney disease stage 4 and 5
Pavel Navrátil, Pavel Navrátil st., Sylvie Dusilová Sulková,
Michaela Matysková Kubišová, Jaroslav Pacovský,
Roman Šafránek, Igor Guňka .......................................................................... 115

Immunoglobulin G4-related kidney disease
Silvie Rajnochová Bloudíčková ........................................................................ 121

Reviews

Extracellular DNA as a potential marker
of kidney damage
Alexandra Gaál Kovalčíková, Ľudmila Podracká ............................................. 125

Antibodies to non HLA antigens and their
significance in transplant reactions
Kateřina Vychytilová, Antonij Slavčev ............................................................... 131

Interwiev

MUDr. Magdaléna Mokrejšová ........................................................................... 136

Information

Invitation to the 25th Prague Nephrology
Winter School, 26–27 January 2024.................................................................... 138

Index 2023 ...................................................................................................... 139