Tigis

č. 2/2009
č. 2/2009

č. 2/2009 (1)

úterý, 16 listopad 2010 09:58

Aktuality v nefrologii 02/2009

Napsal(a)
Editorial ..............................................................45
Obsah ..................................................................49

Původní práce
Anémie a metabolismus železa u nemocných
dispenzarizovaných pro chronické onemocnění
ledvin stadia 2-5
Renáta Slavíčková, Václav Monhart, Jiří Žabka,
Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Martina Peiskerová,
Marcela Trojánková, Jana Zahálková, Doris Sobotová,
Miroslava Horáčková, Michaela Ságová, Martin Jirovec,
Jan Hajný, Jana Vránová, Sylvie Dusilová-Sulková ...................... 53
Kontrola krevního tlaku
u dialyzovaných pacientů – využití BCM
Richard Fojt, Katarína Nehézová,
Jana Verešová, Ivan Rychlík ............................................63

Edukační rubrika

Přehledné práce
Edukace pacientů v predialýze
Marcela Znojová ........................................................69

Zprávy
Ischemicko-reperfuzní poškození ledvin:
zpráva z videokonferenčně přenášeného kurzu
4th Belgrade Up-to-Date in Nephrology
Jana Smržová, Miloš Liška, Michal Procházka ........................... 74

Atestace/akreditace v nefrologii
Vzdělávací program v oboru nefrologie
Vladimír Teplan ........................................................78
Rozhovor ...............................................................82


CONTENTS

Editorial ..............................................................45
Contents ...............................................................49

Original papers
Anemia and iron metabolism in predialysis
CKD 2-5 chronic kidney disease patients
Renáta Slavíčková, Václav Monhart, Jiří Žabka,
Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Martina Peiskerová,
Marcela Trojánková, Jana Zahálková, Doris Sobotová,
Miroslava Horáčková, Michaela Ságová, Martin Jirovec,
Jan Hajný, Jana Vránová, Sylvie Dusilová-Sulková ...................... 53
Blood pressure management in patients
on dialysis treatment – application of BCM
Richard Fojt, Katarína Nehézová,
Jana Verešová, Ivan Rychlík ............................................63

Educational section
Reviews
Predialysis patient education
Marcela Znojová ........................................................69

Communications
Ischemic-reperfusion renal injury:
report from videoconference –
4th Belgrade Up-to-Date in Nephrology
Jana Smržová, Miloš Liška, Michal Procházka ........................... 74
Examination/certificate for education in nephrogy
Postgraduate education in nephrology
Vladimír Teplan ........................................................78
Interwiew ..............................................................82