Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2_3/2005
č. 2_3/2005

č. 2_3/2005 (1)

úterý, 11 leden 2011 14:46

Aktuality v nefrologii 2_3/2005

Editorial ........................................................................................ 31

Originální práce

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Obrázky z minulosti československé a české nefrologie
J. Jirka
......................................................................................... 39
K histórii slovenskej nefrológie
R. Dzúrik, V. Spustová
................................................................... 41
B) Léčebné postupy u chorob ledvin
Renální odezva na podání antihypertenziv jednotlivých skupin
V. Monhart
.................................................................................... 43
Edémové stavy a jejich léčba diuretiky
O. Schück
..................................................................................... 47
Poruchy metabolismu kyseliny močové při nefropatiích.
Role v progresi a léčebná strategie
J. Žabka
........................................................................................ 49
Poruchy metabolismu lipoproteinů při nefropatiích. Role v progresi
a léčebná strategie
V. Tesař
........................................................................................ 52
Léčba nefropatií glukokortikoidy z pohledu nežádoucích účinků
I. Rychlík
....................................................................................... 57
Korekce poruch acidobázické rovnováhy (ABR) u akutních stavů
K. Matoušovic, O. Schück
.............................................................. 60
Léčba paraproteinémické nefropatie a primární amyloidózy ledvin
R. Ryšavá
..................................................................................... 62
Diagnostika a liečba porúch kostného metabolizmu
V. Spustová
................................................................................... 65

C) Spolupráce nefrologa s jinými specialisty při diagnostice
a léčbě chorob ledvin
Renální biopsie: dialog klinika a morfologa
P. Rossmann
................................................................................ 68
Pediatrická a internistická nefrológia – čo nás spája a čo nás
rozdeľuje
Ľ. Podracká, M. Šašinka
............................................................... 70
Etiologie, diagnostika a léčba urolitiázy (Aspekty urologické
a nefrologické)
K. Bartoníčková, M. Horáčková
...................................................... 73

Rola diabetológa a nefrológa v diagnostike a liečbe diabetickej choroby
obličiek
P. Ponťuch
.................................................................................. 79
Funkce ledvin, metabolismus a účinky léků ve stáří
V. Teplan
..................................................................................... 82
Nefrológ a kardiológ: liečba srdcového zlyhania
A. Okša
....................................................................................... 85
Těhotenství u žen s preexistujícím onemocněním ledvin
I. Rychlík
..................................................................................... 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists Now and in the Future
J. E. Hoffmann
............................................................................. 92

 

 

 

Editorial ...................................................................................... 31

Original papers

A) 2005 Jan Brod Memorial Meeting
Remembrance of the history of Czechoslovak and Czech nephrology
J. Jirka
....................................................................................... 39
To the history of Slovak nephrology
R. Dzúrik, V. Spoustová
............................................................... 41
B) Treatment of some renal diseases
Renal response to the antihypertensives of different types
V. Monhart
................................................................................. 43
Oedema and treatment by diuretics
O. Schück
.................................................................................. 47
Disturbances of uric acid metabolism in the renal disease.
Their role in a progression, and treatment strategy
J. Žabka
......................................................................................49
Disturbances of lipoproteid metabolism in the renal disease.
Thein role in a progression, and treatment strategy
V. Tesař
..................................................................................... 52
Treatment of nephropathies by glukocorticoids.
Their adverse effects.
I. Rychlík
.................................................................................... 57
Correction of acid base balance disturbances in intensive care
unit patiens.
K. Matoušovic, O. Schück
........................................................... 60
Treatment of paraproteinaemic nephropathy
and of primary amyloidosis the kidneys
R. Ryšavá
.................................................................................. 62
Diagnosis and treatment of uremic bone disease
V. Spoustová
............................................................................. 65

C) Colaboration between a nephrologist and other
specialist in diagnosis and treatment of the renal disease
Tenal biopsy. A dialog between the morphologist and the clinician.
P. Rossmann
............................................................................ 68
Paediatric and adult nephrology: accordances nad differences
L. Podracká, M. Šašinka
............................................................ 70
Aetiology, diagnosis and treatment of the urinary stones.
K. Bartoníčková, M. Horáčková
................................................... 73

Subscription .............................................................................. 77

Role of a diabetologist and a nephrologist in diagnosis
and treatment of the diabetic nephropathy.
P. Ponťuch
............................................................................... 79
Renal function, renal metabolism and drug administration
in the elderly.
V. Teplan
.................................................................................. 82
Nephrologist and cardiologist. Treatment of heart failure
in renal patiens.
A. Okša
................................................................................... 85
Pregnancy in women with the renal disease.
I. Rychlík
................................................................................. 89
Cardiovascular Disease in End Stage Renal Disease (ESRD)
– An Ongoing Challenge for the Nephrologists
Now and in the Future
J. E. Hoffmann
......................................................................... 92