Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2006
č. 1/2006

č. 1/2006 (1)

úterý, 11 leden 2011 13:20

Aktuality v nefrologii 1/2006

Editorial ........................................................................................... 2

Originální článek

Klinický význam niektorých biochemických
markerov tubulárnej dysfunkcie
u chorých s analgetickou nefropatiou
A. Rajnič
......................................................................................... 7

Zprávy ze světa

Alabamská univerzita v Birminghamu
K. Matoušovic, J. Městecký
............................................................ 15

Kostně-cévní choroba, změna amerického postoje
k cévním přístupùm pro dialýzu
a budoucnost náhrady funkce ledvin.
Postřehy z Renal Week 2005,
American Society of Nephrology,
Filadelfie, Pensylvánie, USA, 7.–13. 11. 2005
J. Eiselt
........................................................................................ 18

Informace o odborných akcích v roce 2006 ....................................... 23

Rejstřík ........................................................................................ 27

 

 

 

Editorial ......................................................................................... 2

Original paper

Clinical relevance of some biochemical markers of tubular
dysfunction in patients with analgesic nephropathy
A. Rajnič
....................................................................................... 7

Rewievs from the world

University of Alabama at Birmingham
K. Matoušovic, J. Městecký
.......................................................... 15

Osteovascular disease, a change in the US attitude to vascular
access for dialysis and the future of renal replacement therapy
American Society of Nephrology, Philadelphia, Pennsylvania,
USA, 7.–13. s11. 2005
J. Eiselt
...................................................................................... 18

Information of Scientific Events in 2006 .......................................... 23

Index .......................................................................................... 27