Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2004
č. 3/2004

č. 3/2004 (1)

čtvrtek, 13 leden 2011 10:02

Aktuality v nefrologii 3/2004

Napsal(a)

Editorial
Je léčba glomerulonefritidy na počátku 21. století exaktní vědou?
K. Matoušovic
...................................................................................................... 73

Originální práce

Selektivní převod po prvním roce po transplantaci ledviny z cyklosporinu
A na imunosupresi azathioprinem: 11 až 17 let na to
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
................................................................. 80

Přehledné články

Hyperparatyreóza a paratyreoidektomie v dialyzačně-transplantačním
programu, současné trendy a nálezy
I. Sotorník, P. Bubeníčèek, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
........................................................................ 84

Kazuistika

Syndrom horní duté žíly jako důsledek maligně probíhající Wegenerovy
granulomatózy
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová .
........................................................... 91

Postgraduální vzdělávání

Vliv nesteroidních antirevmatik na ledvinové funkce
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
.................................................. 97


Editorial
Is treatment of glomerulonephritis in the early 21st century
exact science?
K. Matoušovic
.................................................................................................. 73

Original papers

Selective conversion from cyclosporin A to azathioprine-based
immunosuppression after one year since renal transplantation:
11 to 17 let years after
J. Jirka, I. Matl, I. Reneltová, J. Skibová
............................................................. 80

Review articles

Hyperparathyroidism and parathyreoidectomy in a dialysis-transplantation
program, current trends and findings
I. Sotorník, P. Bubeníček, M. Adamec, K. Lipár,
L. Karasová, V. Lánská, V. Teplan
.................................................................... 84

Case report

The vena cava superior syndrome as a sequel of Wegener's
granulomatosis with a malignant course
K. Matoušovic, V. Martínek, J. Stejskal,
M. Chadimová, S. Kozáková, R. Chmelová
........................................................ 91

Postgraduate education

The effect of non-steroidal anti-inflammatory drugs on renal function
M. Horáčková, O. Schück, V. Teplan, J. Stejskal
............................................... 97