Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2003
č. 1/2003

č. 1/2003 (1)

čtvrtek, 20 leden 2011 13:50

Aktuality v nefrologii 1/2003

Editorial
Prof. MUDr. Miro Mydlíkovi, DrSc. bylo 70
Originální práce
Adrenomedulin při fyziologickém těhotenství a preeklampsii
I. Ulman-Włodarz, F. Kokot, T. Irzyniec

Sérová koncentrace zinku u jedinců v časném stadiu po transplantaci ledviny
O. Schück, V. Teplan, I. Smrčková, P. Lepší, M. Štollová

Nutriční stav pacientů podstupujících dialýzu po dobu delší než 20 let
V. Savica, F. Ciolino, G. Gattarello, D. Santoro, G. Bellinghieri

Přehledné články
Renální funkce při srdečním selhání
A. Frangiosa, L. S. De Santo, M. Cirillo, A. Perna, M. Cotrufo, F. Rossi, N. G. De Santo

Vitamín D v prevencii a liečbě porúch bilancie minerálov u pacientov s chorobami obličiek
V. Spustová, R. Dzúrik

Interakce mezi systémy renina–ngiotensin a AGE-RAGE
A. Heidland, K. Šebeková, A. Klassen, U. Bahner
Imunoglobulin A, Tn antigen a IgA nefropatie

K. Matoušovic, L. Podracká, K. Konečný
3. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moryvy – Program
Rejstříky

CONTENTS

Editorial
Prof. Miro Mydlík, MD, DSc turned 70
Original papers
Adrenomedullin in Physiological Pregnancy and Preeclampsia
I. Ulman-Włodarz, F. Kokot, T. Irzyniec

Serum Zinc Levels in Individuals in the Early Post-renal Transplant Period
O. Schück, V. Teplan, I. Smrčková, P. Lepší, M. Štollová

Nutritional Status in Patients Dialyzed for more than 20 Years
V. Savica, F. Ciolino, G. Gattarello, D. Santoro, G. Bellinghieri

Review articles
Renal Function in Heart Failure
A. Frangiosa, L. S. De Santo, M. Cirillo, A. Perna, M. Cotrufo, F. Rossi, N. G. De Santo

Vitamin D in the Prevention and Treatment of Mineral Disbalance in Patients with Renal Disease
V. Spustová, R. Dzúrik

Interactions Between the Renin–Angiotensin and AGE-RAGE Systems
A. Heidland, K. Šebeková, A. Klassen, U. Bahner

Immune Globulin A, Tn Antigen and IgA Nephropathy
K. Matoušovic, L. Podracká, K. Konečný

3rd Symposium on Peritoneal Dialysis in Czech and Moravian Centres – Programme
Index