Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2003
č. 2/2003

č. 2/2003 (1)

pátek, 21 leden 2011 08:38

Aktuality v nefrologii 2/2003

Editorial
Přehledné články
Rejekce alogenní transplantované ledviny (2002). Bioptické nálezy, jejich klasifikace, význam a
využití
P. Rossmann, J. Jirka

Originální práce
Možnost ovlivnění ischemicko-reperfuzního syndromu u ledvin z nebijícího dárce – experimentální
studie
V. Třeška, D. Hasman, J. Racek, O. Hes, V. Kuntscher, R. Šulc, J. Kobr, M. Čechura, B. Čertík

Konzervatívna liečba nefropatií – súčasný stav farmakoterapie
K. Gazdíková, P. Korecká, V. Špringer, A. Lehotská, F. Gazdík

Výběr z literatury
IgA nefropatie
K. Matoušovic
Postgraduální vzdělávání
Program Postgraduálního vzdělávání v nefrologii Subkatedry nefrologie IPVZ/IKEM (Podzim 2003)
V. Teplan

CONTENTS

Editorial
Review articles
Allogeneic Renal Transplant Rejection (2002). Biopsy Findings, their Classification, Relevance, and
Utilization
P. Rossmann, J. Jirka

Original papers
The Possibility of an Affect of the Ischemia-Reperfusion Syndrome in Kidneys from a Non-Heart-
Beating Donor (NHBD) – an Experimental Study
V. Třeška, D. Hasman, J. Racek, O. Hes, V. Kuntscher, R. Šulc, J. Kobr, M. Čechura, B. Čertík

Conservative Therapy of Nephropathies – Current Status of Pharmacotherapy
K. Gazdíková, P. Korecká, V. Špringer, A. Lehotská, F. Gazdík

A Selection of the Literature
IgA Nephropathy
K. Matoušovic

Postgraduate Education
Programme of Postgraduate Education in Nephrology By Sub-Chair of Nephrology, Postgraduate
Medical School/Inst Clin Exp Medicine (Autumn 2003)
V. Teplan