Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2011
č. 1/2011

č. 1/2011 (1)

úterý, 05 duben 2011 09:40

Aktuality v nefrologii 1/2011

Editorial................................................................................................................................ 1

Přehledné práce

Proteinurie u pacientů po transplantaci ledviny
Tomáš Rosík, Tomáš Seeman .............................................................................................. 8

Fibroblastový růstový faktor 23 (FGF-23, fibroblast growth factor) je molekulou s velkým významem
pro klinickou, dialyzační i transplantační nefrologii – základní přehled současných poznatků
Sylvie Dusilová Sulková, Marta Kalousová .............................................................................. 17

Původní práce

Kardiovaskulární rizikové faktory a preklinická ateroskleróza u nemocných po transplantaci ledviny
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma, Jelena Skibová,
Ondřej Viklický .................................................................................................................... 23

Fyzická a psychická kondice u jedinců po transplantaci ledviny – význam časné
pohybové intervence
Andrea Mahrová, Klára Švagrová, Václav Bunc, Milena Štollová, Vladimír Teplan ....................... 30

Rozhovor ............................................................................................................................ 41
Nové knihy ......................................................................................................................... 44
Rejstříky ............................................................................................................................. 45

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................................... 1

REVIEWS

Proteinuria after kidney transplantation
Tomáš Rosík, Tomáš Seeman ................................................................................................ 8

Fibroblast growth factor 23 (FGF-23) is an important molecule for clinical, dialysis and transplant
nephrology – basic review of current status of knowledge
Sylvie Dusilová Sulková, Marta Kalousová .............................................................................. 17

ORIGINAL PAPERS

Cardiovascular risk factors and preclinical atherosclerosis in renal transplant recipients
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma,
Jelena Skibová, Ondřej Viklický  ............................................................................................ 23

Physical and psychological fitness in renal transplant recipients – the importance of early
physical intervention
Andrea Mahrová, Klára Švagrová, Václav Bunc, Milena Štollová, Vladimír Teplan ........................ 30

Interview ............................................................................................................................... 41
New books ........................................................................................................................... 44
Index ................................................................................................................................... 45