Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2013
1/2013

1/2013 (1)

pátek, 12 duben 2013 12:10

Aktuality v nefrologii 1/2013

Editorial .................................................................................................................................... 1

Doporučení
Doporučení KDIGO pro léčbu zvýšeného krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin
Václav Monhart ...........................................................................................................................7

Přehledné články
Plazmaferéza a její současné využití v klinické nefrologii
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ................................ 17

Rozhovor ...............................................................................................................................28

Příloha
5. edukační sympozium „Predialýza"
a ´12 Jan Brod Memorial Lecture

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................................1
Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management
of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease
Václav Monhart .......................................................................................................................7

Reviews
Plasma exchange and its current use in clinical nephrology
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ............................. 17

Interview .............................................................................................................................28

Supplementum
5th Educational symposium „Predialysis"
and 12´ Jan Brod Memorial Lecture