Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2013
3/2013

3/2013 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 3/2013

OBSAH


Editorial .................................................................................................................70

Původní práce
Těhotenství po transplantaci ledviny nepředstavuje riziko pro ztrátu štěpu
Barbora Řepová, Mariana Wohlfahrtová, Ondřej Viklický .............................................78

Přehledné články
Dávkování léků u pacientů s postižením funkce ledvin
Miroslava Horáčková, Otto Schück........................................................................... 83

Možnosti testování nefrotoxicity in vitro
Martina Vrbová, Erika Nýdlová, Tomáš Roušar............................................................90

Primární řasinky buněk epitelu ledvinných kanálků
Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Dimitar Hadži Nikolov, Jaroslav Mokrý, Igor Richter,
Stanislav Filip, Aleš Ryška, Jiří Petera..................................................................... 96

Rozhovor...............................................................................................................102


CONTENTS


Editorial................................................................................................................. 70

Original papers
Pregnancy after kidney transplantation does not increase the risk of graft loss
Barbora Řepová, Mariana Wohlfahrtová, Ondřej Viklický..............................................78

Reviews
Drug dosage adjustment for patients with chronic kidney disease
Miroslava Horáčková, Otto Schück............................................................................83

Estimation of nephrotoxicity in vitro
Martina Vrbová, Erika Nýdlová, Tomáš Roušar............................................................90

Primary cilia of renal tubular epithelial cells
Josef Dvořák, Veronika Sitorová, Dimitar Hadži Nikolov, Jaroslav Mokrý, Igor Richter,
Stanislav Filip, Aleš Ryška, Jiří Petera......................................................................96

Interview................................................................................................................102