Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2014
1/2014

1/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Psychiatrie 1/2014

Editorial.....................................................................................................................1

Přehledné články
Aleš Kolářský
Motivační paradigma II. Aplikace v behaviorální sexuologii..............................................4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Kognitivně-behaviorální terapie a dialekticko-behaviorální
terapie u suicidálních pacientů ...................................................................................8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
Montrealský kognitivní test (MoCA) k  záchytu mírné kognitivní
poruchy a časné Alzheimerovy nemoci ..................................................................... 18

Vzdělávání
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Kognitivní funkce u euthymických pacientů s bipolární poruchou................................... 26

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjektivní prožívání léčby antipsychotiky.................................................................... 32

Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část I – antipsychotika ...................................37

Zprávy .................................................................................................................... 42
Přečetli jsme za vás .............................................................................................. 46
Nové knihy ............................................................................................................. 48

CONTENTS

Editorial.....................................................................................................................1

Reviews
Aleš Kolářský
Motivational paradigm II. Application in behavioral sexuology .......................................... 4

Ján Praško, Marie Ocisková, Dana Kamarádová, Klára Látalová,
Kristýna Vrbová, Zuzana Sedláčková, Daniela Jelenová, Petra Havlíková,
Barbora Mainerová
Cognitive-behavioral therapy and dialectical-behavioral
therapy in suicidal patients.......................................................................................... 8

Hana Orlíková, Aleš Bartoš, Miloslava Raisová, Daniela Řípová
The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) For Detection
of Mild Cognitive Impairment And Early Alzheimer Disease........................................... 18

CME
Jan Hubeňák, Ivan Tůma
Cognitive functioning in euthymic patients with bipolar disorder...................................... 26

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Zuzana Kopková
Subjective well-being with antipsychotic treatment.........................................................32

Jaromír Švestka
Has the develoment of new psychopharmacologic agents stopped?
Part I – antipsychotics................................................................................................37

News ...................................................................................................................... 42
We have read for you ................................................................................................. 46
New Books ............................................................................................................... 48