Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
3/2014
3/2014

3/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 3/2014

OBSAH

Editorial..................................................................................................................101

Obsah....................................................................................................................103

Abstrakta

36. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou........................................................................................107

Přehledné články

Nutričná suplementácia a prežívanie malnutričnej
hemodialyzovanej populácie – dizajn štúdie
Jaroslav Rosenberger, Márip a Majerníková, Viera Kissová,
Zuzana Straussová, Ján Boldizsár............................................................................120

Základní klasifikace a epidemiologie primárních renálních chorob
– co potřebujeme vědět?
Ivan Rychlík, Lidmila Francová, Sylvie Dusilová Sulková.............................................125

Rozhovor.............................................................................................................130


CONTENTS

Editorial................................................................................................................101

Contents...............................................................................................................103

Abstracts

36th Congress of Slovak Society of Nephrology
with International Participation................................................................................107

Reviews

Nutrition supplementation and survival of malnourished
hemodialysis populatione – design of the study
Jaroslav Rosenberger, Mária Majerníková, Viera Kissová,
Zuzana Straussová, Ján Boldizsár...........................................................................120

Classification and epidemiology of primary renal diseases
– what do we need to know?
Ivan Rychlík, Lidmila Francová, Sylvie Dusilová Sulková............................................125

Interview............................................................................................................130