Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2015
1/2015

1/2015 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

AVN 1/2015

Editorial ...................................................................................................................1

Guidelines
Španělská doporučení pro diagnostiku a léčbu
autozomálně dominantní polycystické choroby ledvin
Jana Reiterová ........................................................................................................... 6

Přehledné články
Jaké faktory ovlivňují hladiny ca 125 v séru a v dialyzátu?
Anna Pöpperlová........................................................................................................12

Kazuistika a literární přehled
Možnosti liečby anca asociovanej vaskulitídy v transplantovanej obličke
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň......................................................16

Původní práce
Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pilotní výsledky dotazníkového průzkumu
v České republice
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková.......................................................22

Zprávy .......................................................................................................................28

Příloha
6. edukační symposium České nefrologické společnosti
„Budoucnost farmakoterapie v nefrologii“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, 22.–23. 4. 2015

CONTENTS

Editorial..........................................................................................................................1

Guidelines
Spanish guidelines for the management of autosomal dominant polycystic kidney disease
Jana Reiterová..................................................................................................................6

Reviews
Which factors affect CA 125 serum and dialysate levels?
Anna Pöpperlová ............................................................................................................12

Case report and  review of the literature
Treatment options for anca-associated vasculitis in a transplanted kidney
Ivana Dedinská, Juraj Miklušica, Pavel Makovický, Alena Ježíková,
Katarína Macháleková, Peter Galajda, Marián Mokáň.........................................................16

Original papers
How does dialysis patient feel? Pilot results of questionnaire survey in the Czech Republic
Michaela Ságová, Marcela Znojová, Karel Hejduk, Jan Švancara,
Vladimír Tesař, Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková .........................................................22

News .............................................................................................................................28

Supplementum
6th Educational Sympozium of Czech Nephrology Society
„Future of pharmacotherapy in nephrology“
Jan Brod Memorial Lecture
Ostrava, April 22-23, 2015