Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
AVN 2/2016
AVN 2/2016

AVN 2/2016 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 2/2016

Aktuality v nefrologii 2/2016

Editorial.................................................................................................................. 41
Nejlepší práce........................................................................................................... 48

Původní práce

Tepenná tuhost u pacientů se systémovým lupusem a lupusovou nefritidou
Markéta Schubertová, Andrea Smržová, Pavel Horák,
Zuzana Heřmanová, František Mrázek, Josef Zadražil,
Eva Kriegová, Martina Skácelová...............................................................................  50

Přehledný článek

Metody k posouzení hydratace hemodialyzovaného pacienta
Alena Malá, Roman Šafránek, Vratislav Sedlák,
Ondřej Kudela, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková................................................... 57

Doporučený postup

Diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C
u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
Soňa Fraňková, Petr Urbánek, Jan Šperl, Petr Husa,
Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař, Ondřej Viklický..........................  63


Zprávy....................................................................................................................... 66
Odborné monografie..................................................................................................  67
Pokyny autorům........................................................................................................ 72

CONTENTS

Editorial..................................................................................................................... 41
Best scientific papers.................................................................................................  48

Original Papers

Arterial Stiffness in Systemic Lupus Erythematosus
and Lupus Nephritis Patients
Markéta Schubertová, Andrea Smržová, Pavel Horák,
Zuzana Heřmanová, František Mrázek, Josef Zadražil,
Eva Kriegová, Martina Skácelová.................................................................................  50

Reviews

Methods of assessment of volume status
in hemodialysis patients
Alena Malá, Roman Šafránek, Vratislav Sedlák,
Ondřej Kudela, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková.....................................................  57

Guidelines

Diagnostic and therapeutic approach for chronic
hepatitic c in patients with chronic kidney disease
Soňa Fraňková, Petr Urbánek, Jan Šperl, Petr Husa,
Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický............................................................................................................  63


News..........................................................................................................................  66
Monographs................................................................................................................  67
Instructions for authors.................................................................................................  72