Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
středa, 02 březen 2016 23:00

Veterinární lékař 1/2016

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial
František Jelínek .......................................................................................................1

Původní články
Hyperadrenokorticismus fretek
Aneta Kasanová........................................................................................................ 7

Překladové články
Externí fixátor v ortopedii malých zvířat
Daniel Koch..............................................................................................................11

Klinicko-patologické kasuistiky
Fibrózní osteodystrofie u saténového morčete
Klinicko-patologická kasuistika
František Jelínek, Martina Načeradská....................................................................... 19

Leishmanióza u psa v čr
Klinicko-patologická kasuistika
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek............................................................. 28
Fotogalerie
Stomatologický případ
Martin Zelinka............................................................................................................44

Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................................47
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rok 2015 z pohledu Státní veterinární správy
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................. 51

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – výjimečný rok 2015?
Petr Stýblo.................................................................................................................52

Zoo Praha
Zobrazovací techniky a zvířata v zoo
Roman Vodička...........................................................................................................57

 

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Hyperadrenocorticism in ferrets
Aneta Kasanová........................................................................................................... 7

Translated works  
An external fixator in small animal orthopedics
Daniel Koch................................................................................................................. 11

clinicopathological case reports
Fibrous osteodystrophy in a satin guinea pig
Clinic-pathological case report
František Jelínek, Martina Načeradská............................................................................19

Leishmaniasis in one dog in the czech republic
Clinic-pathological case report
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek................................................................. 28

Photogalery
Dental case
Martin Zelinka ...............................................................................................................44

Abstracts from foreign journals................................................................................... 47
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Year 2015 from the perspective of the State veterinary management
Petr Pejchal, Petr Majer.................................................................................................51

Information from the Czech Association of the nature
A national network of rescue stations - an exceptional year 2015?
Petr Stýblo................................................................................................... ............... 52

Zoo Prague
Imaging techniques and zoo animals
Roman Vodička....................................................................................... .....................57

Číst 27562 krát Naposledy změněno pondělí, 05 březen 2018 13:29