Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
středa, 26 červen 2013 12:39

Psychiatrie 2/2013

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

EDITORIAL ............................................................................................ 56

Původní práce
Marek Preiss, Galina Mačudová
Dotazník žádoucího stylu odpovídání (BIDR-CZ) ......................................... 59

Přehledné články
Petr Winkler, Miroslava Janoušková
Systémy psychiatrické péče v Evropě I:
popis reformních procesů ve 12 zemích EU .............................................. 65

Jiří Patočka, Ondřej Soukup, Kamil Kuča
Ladostigil – další snaha o dualistické kognitivum ....................................... 71

Michal Patarák
Systém odmeny, dopamín a ich úloha v predikčnom učení........................... 74

Miroslav Turjap, Jan Juřica
Terapeutické monitorování klozapinu a olanzapinu....................................... 80

Vzdělávání
Jan Bažant
Metakognitivní terapie (MCT)..................................................................... 86

Fórum České NeuroPsychofarmakologické Společnosti
Ladislav Hosák, Jaroslav Pokorný, Jindřich Mourek, Omar Šerý
Epigenetika a nekódující RNA ve vztahu k psychofarmakoterapii ..................93

Zprávy ...................................................................................................100
Přečetli jsme za vás ...............................................................................106
Nové knihy..............................................................................................107

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................. 56
Original papers
Marek Preiss, Galina Mačudová
Czech version of Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-CZ) ........ 59

Reviews
Petr Winkler, Miroslava Janoušková
Psychiatric care systems across Europe I:
description of reform processes in 12 EU countries ....................................... 65

Jiří Patočka, Ondřej Soukup, Kamil Kuča
Ladostigil – another pursuit of a dual action cognitive enhancer ...................... 71

Michal Patarák
Reward system, dopamine and their role in predictive learning......................... 74

Miroslav Turjap, Jan Juřica
Therapeutic drug monitoring of clozapine and olanzapine................................ 80

CME
Jan Bažant
Metacognitive Therapy (MCT) ...................................................................... 86

Forum of the Czech NeuroPsychopharmacological Society
Ladislav Hosák, Jaroslav Pokorný, Jindřich Mourek, Omar Šerý
Epigenetics and non-coding rna in a relationship to psychopharmacotherapy ..... 93

News ...........................................................................................................100
We have read for you ....................................................................................106
New Books ...................................................................................................107

Číst 26926 krát Naposledy změněno středa, 26 červen 2013 12:45