Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Aktuality v nefrologii 1/2016

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

OBSAH

Editorial..................................................................................................................1
Obsah ................................................................................................................... 3

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK

Miroslava Horáčková
Osmolarita laxativ používaných k přípravě pro kolonoskopii
hemodialyzovaných pacientů – možné poruchy metabolismu vody a elektrolytů ............. 6

PŮVODNÍ PRÁCE

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
Míra soběstačnosti u pacientů léčených peritoneální
dialýzou – vliv na kvalitu života....................................................................................12

PŘEHLEDOVÁ PRÁCE A KAZUISTIKY

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh
a léčbu pacientů po transplantaci ledviny ................................................................... 22

KOMENTOVANÝ DOPORUČENÝ POSTUP

Václav Monhart
Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin........................... 30
Zprávy.....................................................................................................................37
Pokyny autorům..................................................................................................... 40

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Contents.................................................................................................................. 3

REVIEWS

Miroslava Horáčková
Cleansing products osmolarity for colonoscopy in maintenance hemodialysis
patients – possible disorders of water and electrolyte metabolism ................................. 6

ORIGINAL PAGES

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
The self-sufficiency rate in patients on peritoneal dialysis  treatment - impact in
quality of life .............................................................................................................12

REVIEWS

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for
the course and treatment of the patients after kidney transplantation............................. 22

GUIDELINES

Václav Monhar
Lipid-lowering drugs in patients with chronic kidney diseaset......................................... 30
News....................................................................................................................... 37
Instructions for authors........................................................................................... 40

Číst 15359 krát Naposledy změněno čtvrtek, 09 červen 2016 14:19