Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
středa, 05 leden 2011 21:31

Aktuality v nefrologii 3/2008

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial ...................................................................................................................................113
Přehledné práce
Léčba hemorheoferézou (současný stav a vlastní zkušenosti)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
....................................... 118
Pomalá hemodialýza (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
...................................................................................................... 125
Původní práce
Léčba anémie u peritoneálně dialyzovaných pacientů – zkušenosti z praxe
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
.............................. 129
Konverzia z cyklosporínu-A na takrolimus pre vedľajšie účinky cyklosporínu-A
u pacientov po obličkovej transplantácii
Eva Lacková, Juraj Šváč
........................................................................................................... 137
Zlepšená kontrola hypertenze vede ke snížení proteinurie a stabilizaci funkce štìpu u pacientů
po transplantaci ledviny
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
.................................142
Rozhovor ..................................................................................................................................150

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................................ 113
Reviews
Hemorheotherapy (current status and single centre experience)
Milan Bláha, Eva Rencová, Radovan Malý, Jakub Dršata, Martin Blažek
................................. 118
Slow hemodialysis (sustained low-efficiency dialysis – SLED)
Roman Štilec, Jan Maňák
......................................................................................................125
Original papers
Treatment of anemia in peritoneal dialysis (PD) patients - clinical experience
Vladko Horčička jr., Karel Krejčí, Pavel Štrébl, Sadeq Al-Jabry, Josef Zadražil
............................ 129
Conversion from cyclosporine-A to tacrolimus due to cyclosporine-A
side - effects in renal transplant patients
Eva Lacková, Juraj Šváč
  ....................................................................................................... 137
Improved control of hypertension leads to decrease
of proteinuria and stabilisation of graft function
in patients after renal transplantation
Tomáš Seeman, Karel Vondrák, Jiří Dušek, Jiří Gilík, Pavel Dvořák, Jan Janda
............................142
Interwiew ........................................................................................................................150

Číst 9541 krát Naposledy změněno čtvrtek, 06 leden 2011 08:40