Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pátek, 21 leden 2011 09:42

Aktuality v nefrologii 3/2007

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial ................................................................................................. 87
Laudatio
K životnímu jubileu doc. MUDr. Jiøího Jirky, DrSc.
Karel Matoušovic
................................................................................. 92
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
Ivan Rychlík
........................................................................................... 93
Přehledné práce
Nízkoobratová renální osteodystropie
Ivo Sotorník, Petr Bubeníček, Ctibor Povýšil
............................. 95
Původní práce
Léčba parikalcitolem při protrahované hyperplazii příštítných tělísek
u sekundární hyperparatyreózy
Jana Zahálková, Milan Halenka, Pavel Koranda,
Ladislava Kučerová, Zdenka Kosatíková, Miroslav Hrubý
........ 103
Meranie zmien periférneho prekrvenia u pacientov počas hemodialýzy
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha, Luboš Sobotka
............................. 110
Potenciálny nefroprotektívny účinok kyseliny acetylsalicylovej a niektorých salicylanov
Miloš Jeseňák, Eva Babušíková, Ján Buchanec, Peter Bánovčin
....................................................... 115
Přehledné práce
Cílový hemoglobin v léčbě renální anémie – stále otevøená otázka
Sylvie Dusilová Sulková
.................................................................... 124

CONTENTS

Editorial ................................................................................................. 87
Laudatio
On the occasion of the jubilee of Assoc. Prof. Jiri Jirka, MD, DSc
Karel Matoušovic
................................................................................. 92
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
Ivan Rychlík
........................................................................................... 93
Reviews
Low-turnover renal osteodystrophy
Ivo Sotorník, Petr Bubeníèek, Ctibor Povýšil
............................. 95
Original papers
Use of Paricalcitol in the Treatment of Secondary Hyperparathyroidism (sHPT) with Persisting
Parathyroid Glands Hyperplasia
Jana Zahálková, Milan Halenka, Pavel Koranda,
Ladislava Kuèerová, Zdenka Kosatíková, Miroslav Hrubý
........ 103
Measuring the changes in peripheral blood flow in patients during hemodialysis
Erik Mistrík, Sylvie Dusilová-Sulková, Vladimír Bláha, Luboš Sobotka
................................ 110
Potential nephroprotective activity of acetylsalicylic acid and some salicylates
Miloš Jeseňák, Eva Babušíková, Ján Buchanec, Peter Bánovčin
............................. 115
Reviews
Target hemoglobin in the treatment of renal anemia – still an open question
Sylvie Dusilová Sulková
............................................................................................ 124

Číst 11675 krát